קבוצת העבר בעבר

 

פרופ' נילי ואזנה 

פרופ' נילי ואזנה, החוגים למקרא והיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

בניין מנדל, חדר 241 | 02-5881870 | nili.wazana@mail.huji.ac.il

 

פרופ' אלכסנדר יעקובסון

פרופ' אלכסנדר יעקובסון, החוג להיסטוריה

בניין מנדל, חדר 243 | 02-5880073 | alexander.yakobson@mail.huji.ac.il

 

פרופ' עוזי ליבנר

פרופ' עוזי ליבנר, המכון לארכאולוגיה

בניין מנדל, חדר 242 | 02-5880061 | leibner1@gmail.com

 

Prof. Reuven Amitai

פרופ' ראובן עמיתי, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון   

בניין מנדל, חדר 226 | 02-5880081 | reuven.amitai@mail.huji.ac.il

 

רוני אגסי

רוני אגסי, החוג ללימודי האסאלם והמזרח התיכון

בניין מנדל, חדר 245 | 02-5880064 | agassi.ronnie@gmail.com

 

רעות אחדות

רעות אחדות, החוג למקרא

בניין מנדל, חדר 244 | 02-5881453 | reut.avitan@mail.huji.ac.il

 

ענבל לב-ארי

ענבל לב-ארי, החוג לתולדות האמנות

בניין מנדל, חדר 244 | 02-5881453 | inbal.lev-ari@mail.huji.ac.il

 

אניטה רייזלר

אניטה רייזלר, החוג למדע הדתות

בניין מנדל, חדר 245 | 02-5880064 | anita.shtrubel@mail.huji.ac.il