סיור לימודי תשע"ו - בעקבות התפתחות העברית המודרנית - Annual research field trip - 2016