כנס בינלאומי Extra ORDINARY | בניצוחה של קבוצת המחקר "חומרים לשינוי"