כנס בינלאומי "חוט של זהב: יצירתה של דליה רביקוביץ'"