קבוצות מחקר עתידיות

צורות הסביל: בין ידע לרגש (תשפ"ד-תשפ"ו)

נקודת המוצא של המחקר היא התייחסותו של אדמונד הוסרל לסבילות כרובד הבסיסי של תהליך ההכרה האנושי, הכר עליו נבנית הפעילות של האגו. תפיסה זו של סוגיית הסבילות מייצגת מהפכה כללית יותר בהיסטוריה של הרעיונות, נקודה ארכימדית שבה סבילות מפסיקה להיתפס כחוסר של יוזמה והתכוונות של היחיד בתחומי הקוגניציה, האסתטיקה והמוסר, ובמקום הופכת לבסיס לבחינה מחודשת ורחבת היקף של החוויה האנושית על שלל רבדיה. מטרתה של קבוצת המחקר שלנו היא לבחון את הגניאולוגיה של רגע מכונן זה והאופנים בהם הוא מערער על חלוקות בינאריות מסורתיות של אקטיבי/פאסיבי בתחומי המדע, האמנות והאסתטיקה החל מן הרנסנס וכלה במאה העשרים. בחינה זו תאפשר להסתכל על ההיסטוריה של תרבות המערב מפרספקטיבה חדשה, שתערער על מושגים מקובלים של קידמה, כינון הסובייקט כרצון לעוצמה וחדשנות אסתטית ואפיסטמולוגית, ותציע במקום זאת מהלך מורכב יותר שמגדיר מחדש את מקומה של הסבילות בעיצובו של העצמי המערבי. חקירה מעין זו תאפשר בחינה מחודשת של הסבילות כמרכיב מהותי לא רק במרחב האסתטי, הרגשי והאפיסטמולוגי אלא גם זה הפוליטי. הפרויקט מורכב מארבעה ממדים שונים, הנוגעים בסוגיית הסבילות באופן השוואתי ורב תחומי – הספרותי, המדעי, הפילוסופי, והחזותי. מבחינה מתדולוגית הפרויקט משלב בין היסטוריה של הרגשות, היסטוריה חומרית של המדע, תולדות האמנות ותיאוריה ספרותית, תוך חיפוש אחר מצע חדש לבחינה סינטטית של ההיסטוריה של התרבות באופן כללי.

חוקרות וחוקרי הקבוצה:

  • פרופ' ראובן בורג, החוג לאנגלית
  • פרופ' רז חן-מוריס, החוג להיסטוריה
  • ד"ר לולה קנטור-קזובסקי, החוג לתולדות האומנות
  • ד"ר גור זק, החוג לספרות כללית והשוואתית

לצפייה בהצעת המחקר של קבוצת "צורות הסביל: בין ידע לרגש"