קול קורא למלגות מנדל סכוליון לבתר-דוקטורט

 

קול קורא למלגות מנדל במדעי הרוח והיהדות לבעלי ובעלות תואר דוקטור מצטיינים ומצטיינות לשנים תשפ"ד-תשפ"ו, 2026-2023

מודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

 • המלגות מיועדות לחוקרים וחוקרות מהארץ ומחו"ל שהוכיחו מצוינוּת יוצאת דופן, עומק ומקוריות, ואשר מחקריהם עשויים להפרות את השיח האקדמי והתרבותי.
 • רשאים להגיש מועמדות חוקרים וחוקרות שקיבלו לא מכבר תואר דוקטור, ולא לפני 1 באוקטובר 2018. רשאים להגיש מועמדות גם חוקרים וחוקרות שטרם קיבלו את התואר, ובלבד שיגישו את עבודת הדוקטור עד ה-10 בספטמבר 2022. הזכייה במלגה מותנית באישור התואר עד 1 באפריל 2023.
 • מלגאי מנדל עוסקים במחקר בתנאים מיטביים ומלמדים בכל שנה באוניברסיטה העברית (עד 2 שעות שבועיות). ההוראה יכולה להתנהל בשפה האנגלית.
 • מלגאי מנדל מקבלים בשנה כ-125,000 ₪ וכן תקציב מחקר.
 • המלגה היא לשלוש שנים, החל מראשית אוקטובר 2023. קיימת אפשרות לקבל את המלגה למשך שנה או שנתיים בלבד.
 • המלגות מוענקות על בסיס תחרותי וללא העדפה לתחום מסוים במדעי הרוח או היהדות.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: י"ד באלול תשפ"ב (10 בספטמבר 2022)

תנאי המלגה

 1. מלגאי מנדל יקדישו את זמנם למחקר ואינם רשאים לעבוד בשום עבודה נוספת, מלבד הוראה בתוך האוניברסיטה כאמור.
 2. המחקר יתנהל בבניין מנדל בקמפוס הר הצופים. לכל מלגאי ומלגאית יוקצה משרד במרכז אשר יהיה מקום עבודתם באוניברסיטה במשך תקופת המלגה, ובו יתקיים פעילותם המחקרית. המלגאים מחויבים לעבוד במרכז מנדל סכוליון ארבעה ימים בשבוע, וגם להשתתף בפעילות המשותפת של המרכז, בדרך כלל אחת לחודש.
 3. תקופת המלגה מראשית אוקטובר 2023 עד סוף ספטמבר 2026. בסוף כל שנה (עד 15 ביולי), יגישו המלגאים להנהלת המרכז דו"ח על פעילותם. הדו"חות יתמקדו בהתקדמות המחקרית בתקופה הנסקרת וביעדים המחקריים החדשים לשנה הבאה.
 4. הוועדה האקדמית של המרכז מוסמכת להפסיק את המלגה בתום השנה הראשונה או השנייה, אם לא התקיימו התנאים הנ"ל (סעיפים 3-1) לשביעות רצונה.
 5. מלגות מנדל כפופות לתקנון האוניברסיטה העברית למלגות פוסט-דוקטורט.

 

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות באמצעות המערכת להגשת מועמדות למלגות באוניברסיטה העברית בלבד. יש להירשם באתר ולפעול לפי ההנחיות. המלגה רשומה תחת מלגות הפקולטה למדעי הרוח. שימו לב! המערכת תיסגר ביום שבת ה-10.9.2022.

 

על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה מקוון
 2. קורות חיים (עד שני עמודים)
 3. רשימת פרסומים
 4. מכתב הצהרת כוונות, המסביר את תכניות המחקר שלך לשנתיים הבאות (עד שני עמודים). יש לציין, בין השאר, את הקשר בין תכנית המחקר המוצעת לעבודת הדוקטור שכתבת, וכן כיצד תסייע שהייתך בירושלים במימוש התוכנית.
 5. דוגמה לכתיבה אקדמית מאמר או עבודה אקדמית שכתבת, עד שלושים עמודים.
 6. תקציר עבודת הדוקטור, עד שני עמודים.
 7. שני מכתבי המלצה. על הממליצים להגישם ישירות עד 10.9.22, בהתאם להנחיות המופיעות באתר המערכת להגשת מועמדות למלגות.

 

תהליך הבחירה

בראשית ינואר 2023 ייבחרו המועמדים והמועמדות הסופיים. אלה יוזמנו להתראיין על ידי הוועדה האקדמית של המרכז באמצעות אפליקציית זום בימי רביעי וחמישי, 4-5.1.23.

 

לשאלות כלליות ניתן לפנות במייל: scholion@savion.huji.ac.il

*מועמד או מועמדת שהיו בחופשת הורות או חופשת מחלה יוכלו להאריך את תקופת הזכאות בשנה (בהצגת אישורים רפואיים).