חברות וחברי הוועדה האקדמית תשפ"א

 

 • פרופ' מנחם בן-ששון, נגיד האוניברסיטה העברית בירושלים
 • פרופ' מיכאל סיגל, דיקן הפקולטה למדעי הרוח
 • פרופ' דניאל שוורץ, ראש בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
 • פרופ' אלישבע באומגרטן, ראש אקדמי של מרכז מנדל סכוליון
 • פרופ' ניסים אוטמזגין, החוג ללימודי אסיה
 • פרופ' ליאונה טוקר, החוג לאנגלית
 • פרופ' גדליה סטרומזה, החוג למדעי הדתות
 • פרופ' ליאור גרוסמן, החוג לארכאולוגיה
 • פרופ' בנימין פולק, החוג למחשבת ישראל
 • פרופ' עפרה תירוש-בקר, החוג לשפה וספרות ערבית, החוג ללשון העברית ולשונות היהודים
 • פרופ' יורם בילו, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

חברות ממוסדות אחרים:

 • פרופ' ג'ודית אולשובי-שלנגר, אוקספורד וסורבון  (EPHE)