רשימת חברי הוועדה האקדמית תשע"ט

פרופ' מנחם בן-ששון - נגיד האוניברסיטה העברית        

פרופ' ברק מדינה - רקטור האוניברסיטה העברית        

פרופ' מיכאל סיגל- דיקן הפקולטה למדעי הרוח          

פרופ' ישראל יובל - ראש בי"ס ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח        

פרופ' דניאל שוורץ - ראש אקדמי של מרכז מנדל סכוליון

פרופ' ניסים אוטמזגין - החוג ללימודי אסיה

פרופ' אנה בלפר-כהן - המכון לארכאולוגיה

ד"ר תמר הס - החוג לספרות עברית 

פרופ' ליאונה טוקר - החוג לאנגלית

פרופ' גדליה סטרומזה - החוג למדעי הדתות

פרופ' אדוין סרוסי - החוג למוסיקולוגיה

פרופ' קרל פוזי - החוג לפילוסופיה

פרופ' עפרה תירוש-בקר - החוג ללשון העברית ולשונות היהודים

חברים ממוסדות אחרים:

פרופ' ז'ודית אולשובי-שלנגר - אוקספורד וסורבון (EPHE)