רשימת חברי הוועדה האקדמית תשפ"א

פרופ' מנחם בן-ששון - נגיד האוניברסיטה העברית     

פרופ' מיכאל סיגל- דיקן הפקולטה

פרופ' דניאל שוורץ- ראש בי"ס ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

פרופ' אלישבע באומגרטן- ראש אקדמי של מרכז מנדל סכוליון

פרופ' ניסים אוטמזגין- החוג ללימודי אסיה

פרופ' ליאונה טוקר- החוג לאנגלית

פרופ' גדליה סטרומזה- החוג למדעי הדתות

פרופ' ליאור גרוסמן- החוג לארכאולוגיה

פרופ' בנימין פולק- החוג למחשבת ישראל

פרופ' עפרה תירוש-בקר- החוג לשפה וספרות ערבית, החוג ללשון העברית ולשונות היהודים

פרופ' יורם בילו- המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

חברים ממוסדות אחרים:

פרופ' ז'ודית אולשובי-שלנגר - אוקספורד וסורבון (EPHE)