מפגש כלל סכוליוני: הרצאה מאת ד"ר רחל ומזלי (לחברי המרכז בלבד)