צוות

תמנע רז

תמנע רז

עוזרת מחקר לקבוצת 'בלשנות היסטורית וסמנטיקה פורמלית'
בניין מנדל, חדר 222
02-5882114