צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

שירה טל

שירה טל
קוגניציה, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 226, קמפוס הר הצופים.
02-5880081

מנהלת המעבדה לעיבוד ורכישת שפה. בעלת תואר ראשון במדעי הקוגניציה ופילוסופיה, ותואר שני במדעי הקוגניציה, שניהם מהאוניברסיטה העברית. שירה מתעניינת בהסברים שיש למחקרי פסיכולינגוויסטיקה ורכישת שפה להציע לשאלות טיפולוגיות ודיאכרוניות: מדוע שפות העולם נראות כפי שהן נראות, ומדוע הן משתנות כפי שהן משתנות. כלומר, כיצד אילוצים קוגניטיביים ותקשורתיים יכולים להסביר את דפוסי השינוי הלשוני הידועים בספרות, וכתוצאה, את הארכיטקטורות המסוימות של השפות השונות.