צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

עמרי עמירז

omri_mayraz
בלשנות
בניין מנדל, חדר 225, קמפוס הר הצופים
02-5881279

עמרי מירז הוא דוקטורנט בבלשנות בתוכנית הלימודים המשותפת של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל-אביב וחבר בקבוצת המחקר "בלשנות היסטורית וסמנטיקה פורמלית" במרכז מנדל סכוליון. הוא חוקר תופעות בממשק תחביר-סמנטיקה בדגש על אינטרקציה של שלילה וכמתים מזווית פורמלית, טיפולוגית ודיאכרונית.