צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

ד"ר עוזי ליבנר

עוזי ליבנר
בניין מנדל, חדר 232, הר הצופים ירושלים 9190501
02-5880144

Uzi Leibner is a senior lecturer and head of the Classical Archaeology Division at the Institute of Archaeology. His research focuses on theory and practice of archaeological surveys, ancient Galilee, rural settlements and ancient synagogues and art.