פרופ' נילי ואזנה

פרופ' נילי ואזנה
החוגים למקרא והיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 241

 

פרופ' נילי ואזנה היא ראש החוג למקרא וחברה בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית. היא עומדת גם בראש התוכנית 'המקרא והמזרח הקדום' בבית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג. היא כתבה דוקטורט בהנחיית פרופ' שרה יפת באוניברסיטה העברית, והיתה עורכת של השנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום (כרכים כא-כה). חיברה את הספר 'כל גבולות ארץ: גבולות הארץ המובטחת במחשבת המקרא על רקע המזרח הקדום'. מחקרה מתמקד בתולדות מחשבת המקרא לאור ספרות המזרח הקדום, בעיקר בספרים יהושע, עמוס וקהלת, וכן בתגובות לאימפריה האשורית.