צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

ד"ר נורה בונה

nora boneh
החוג לבלשנות והמרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 233, קמפוס הר הצופים.
02-5880156

דוקטורט מאוניברסיטת פריז 8 סן-דני, הצטרפה לסגל החוג לבלשנות באוניברסיטה העברית בשנת 2007 לאחר שהיתה עמיתת מחקר והוראה באוניברסיטאות פריז 7 דני דידרו ופריז 8 סן-דני.
תחומי העניין שלה עוסקים בחקר המימושים הבלשניים של קטגוריות קונספטואליות כגון זמן, שייכות וגרימה.

בשנים האחרונות עסקה בביטוי הרגליות בשפה, בתכונות האספקטואליות של מערכות הזמנים בעברית החדשה ובעברית המקראית, בתחביר והסמנטיקה של מבנים הכוללים דטיבים מוצרכים ובלתי מוצרכים בעברית, צרפתית, ערבית מדוברת ורוסית ובמבני גרימה.