חברי וחברות קבוצת שולחנות ערוכים

 

זאב וייס

 

 

 

 

פרופ' זאב וייס, המכון לארכאולוגיה

בניין מנדל, חדר 243 | 02-5880073 | zeev.weiss@mail.huji.ac.il

 

נתן וסרמן

פרופ' נתן וסרמן, המכון לארכאולוגיה

בניין מנדל, חדר 244 | 02-5881453 | wasserman.nathan@gmail.com

 

יאיר פורסטנברג

פרופ' יאיר פורסטנברג, החוג לתלמוד והלכה

בניין מנדל, חדר 241 | 02-5881870 | yair.furstenberg@mail.huji.ac.il

 

דנה קפלן

 

 

 

 

ד"ר דנה קפלן, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

בניין מנדל, חדר 242 | 02-5880061 | danaka@openu.ac.il

 

נדיה ביידר

ד"ר נדיה ביידר, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

בניין מנדל, חדר 236 | 02-5880209 | nadia.beider@mail.huji.ac.il

 

עדי נמיה כהן

עדי נמיה-כהן, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

בניין מנדל, חדר 235 | 02-5880183 | adisara.fertig@mail.huji.ac.il

 

שלומי צמח

שלומי צמח, החוג לתלמוד והלכה

בניין מנדל, חדר 236 | 02-5880209 | shlomitsemach@gmail.com

 

הדס שמבדל

 

 

 

 

הדס שמבדל, המכון לארכאולוגיה

בניין מנדל, חדר 235 | 02-5880183 | hadass.shambadal@mail.huji.ac.il