תערוכת "שאר רוח: חוקרים יוצרים בפקולטה למדעי הרוח"