צוות

אלישבע באומגרטן

פרופ' אלישבע באומגרטן

ראש אקדמי

בניין מנדל, חדר 220 | 02-5882216

elisheva.baumgarten@mail.huji.ac.il

   
מורן זיני גרדשטיין

מורן זיני גרדשטיין

מנהלת אקזקוטיבית

בניין מנדל, חדר 221 | 02-5882430

morangr@savion.huji.ac.il

   

אדר קרפיול

עוזרת אדמיניסטרטיבית

בניין מנדל, חדר 222 | 02-5881279

scholion@savion.huji.ac.il

   
dafna i

דפנה ישראל

עוזרת מחקר לקבוצת "שולחנות ערוכים"

בניין מנדל, חדר 222 | 02-5882114

scholion@savion.huji.ac.il

   
Noa

נעה גולדברג

עוזרת מחקר לקבוצת "העבר בעבר"

בניין מנדל, חדר 222 | 02-5882114

scholion@savion.huji.ac.il

   
ניצן

ניצן ישראלי

עוזרת מחקר לקבוצת "גלגולי הקשב"

בניין מנדל, חדר 222 | 02-5882114

scholion@savion.huji.ac.il