קבוצת שולחנות ערוכים

             זאב וייס               

פרופ' זאב וייס

המכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

בניין מנדל, חדר 243 | 02-5880073

zeev.weiss@mail.huji.ac.il

     
יאיר פורסטנברג  

פרופ' יאיר פורסטנברג

החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים

בניין מנדל, חדר 241 | 02-5881870

yair.furstenberg@mail.huji.ac.il

     
נתן וסרמן  

פרופ' נתן וסרמן

המכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

בניין מנדל, חדר 244 | 02-5881453

wasserman.nathan@gmail.com

     
דנה קפלן  

ד"ר דנה קפלן

המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

בניין מנדל, חדר 242 | 02-5880061

danaka@openu.ac.il

     
שלומי צמח  

שלומי צמח

החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים

בניין מנדל, חדר 236 | 02-5880209

shlomitsemach@gmail.com

     
נדיה ביידר  

ד"ר נדיה ביידר

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

בניין מנדל, חדר 236 | 02-5880209

nadia.beider@mail.huji.ac.il

     
הדס שמבדל  

הדס שמבדל

המכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

בניין מנדל, חדר 235 | 02-5880183

hadass.shambadal@mail.huji.ac.il

     
עדי נמיה כהן  

עדי נמיה-כהן

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

בניין מנדל, חדר 235 | 02-5880183

adisara.fertig@mail.huji.ac.il