שאלה של זהות

קבוצת המחקר "שאלה של זהות", שפעלה במרכז מנדל סכוליון בשנים תשע"ה-תשע"ז, ביקשה להציב את המרכיב רב ההשפעה "זהות", האישית והקבוצתית, במרכז מחקרה. הנחת המוצא של המחקר הייתה כי כי "זהות" אינה מצב סטטי אלא תהליך דינמי של התגבשות והשתנות. מושג חובק עולם זה משפיע, לדוגמה, הן על האופן בו הפרט מגדיר את עצמו ביחס לסביבתו והן על יחסים או מלחמות בין עמים ודתות. בדור האחרון חל גידול ניכר בעיסוק המחקרי בסוגיות של זהות, תחילה במדעי החברה ואחר כך גם במדעי הרוח בתחומים כגון היסטוריה וארכיאולוגיה. עיסוק אינטנסיבי זה הוליד תמורות מרחיקות לכת באופן בו מובנות הזהות, משמעותה או דרכי התגבשותה. למרות ההתקדמות הרבה בנושא נותרה ה"זהות" במידה רבה מושג חמקמק והדעות חלוקות, לדוגמה, בדבר האופן, או עצם האפשרות, ל"מדוד" אותה או לתארה. מטרת הקבוצה הייתה, לפיכך, לזהות את ההשפעה שיש לגורמים, להקשרים ולסיטואציות שונות על ההתגבשות ואופני הביטוי של זהויות בקרב קבוצות שונות ובהקשרים היסטוריים וסוציו-פוליטיים שונים.

חברות וחברי הקבוצה:

ד"ר ג'פרי הרמן, ד"ר נח חכם, ד"ר עוזי ליבנר, פרופ' לילך שגיב, מר בני ארובס, מר פטר זילברג, גב' מגדלנה לושצ'ינסקה, גב' דקלה ריבלין כץ.