על המרכז

מרכז מנדל סכוליון הוקם בשנת תשס"ג ביוזמת נשיאהּ לשעבר של האוניברסיטה העברית, פרופ' מנחם מגידור, ובסיועה הנדיב של קרן מנדל. מטרתו המקורית של המרכז הייתה לעודד נתיבי מחקר רב-תחומיים אשר יעמידו את מדעי היהדות במרכז השיח התרבותי המתנהל בארץ ובעולם, וגם יבססו את מעמדה של האוניברסיטה העברית כגורם מוביל בחקר היהדות. החל בשנת תשע"ב הורחב המנדט של המרכז כך שהוא כולל היום את כל התחומים והמקצועות של מדעי הרוח. בביתנו החדש בקומה השנייה של בניין מנדל אנו שואפים ליצור, לצד שותפינו בבית ספר מנדל, קהילה אקדמית רב-גילאית ורב-תחומית חיה ותוססת, שתשכיל לכונן ולקיים בין כתליה שיח ושיג פורה, פתוח וידידותי.      

במסגרת המרכז הוקמו שני פרויקטים:        

פרויקט מחקר קבוצתי רב תחומי במדעי הרוח ולימודי היהדות. הפרויקט כולל קבוצות מחקר הנבחרות אחת לשנה – בכל שנה קבוצה אחת – למשך שלוש שנים. בכל קבוצת מחקר משתתפים ארבעה חוקרים בכירים כאשר לפחות שלושה מהם בעלי קביעות באוניברסיטה העברית וארבעה תלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית. ניתן להזמין גם חוקרים נוספים מחו"ל או מאוניברסיטאות ישראליות אחרות. החוקרים הבכירים בקבוצה זכאים לפטור מהוראה בהקף של שליש משרה ולתוספת מחקר לשכרם. לרשות כל קבוצה עומד תקציב מחקר נדיב. תלמידי המחקר מקבלים מלגת לימודים.        

"מלגות מנדל" – שתי מלגות בתחום מדעי הרוח והיהדות לבתר-דוקטורט מצטיינים מהארץ ומחו"ל למשך שלוש שנים. מלגאי מנדל מלמדים בחוגים השונים (או במסגרות הוראה שיתאימו לכישוריהם), ומקבלים תקציב מחקר.   

 

דבר ראש המרכז

מרכז מנדל סכוליון שואף לאפשר ולעודד מחקר בכל הענפים של מדעי הרוח ברמה הגבוהה ביותר. הוא מספק לחוקרים מסגרת רב-תחומית ותומכת, המרחיבה את אופקיהם והמעודדת אותם להפרות את מחקריהם לאור ההיחשפות שלהם לעבודות עמיתיהם בתחומים אחרים ובסיוע תקציבי מחקר ותנאים מיטיבים אחרים.

 מרכז מנדל סכוליון פתח את שעריו לראשונה בשנת תשס"ג, כיוזמה משותפת של האוניברסיטה העברית וקרן מנדל. נשיא האוניברסיטה דאז, פרופ' מנחם מגידור, ומר מורטון מנדל, מכאן, הגו יחד את הרעיון של מרכז מחקר רב-תחומי ורב-דורי, ובמשך העשור הראשון פרופ' ישראל יובל הוציא את הרעיון אל הפועל. בעשור ההוא נקבעו הדפוסים הבסיסיים של המרכז: הוא מקבל כל שנה, לשלוש שנים, בתהליך תחרותי, שני מלגאי פוסט-דוקטורט ("מלגאי מנדל") וקבוצת מחקר של שמונה אנשים, כך שיש במרכז בכל עת שלושים חוקרים: שלוש קבוצות ועוד שישה מלגאי מנדל. שמונת החברים בכל קבוצת מחקר מתחלקים חצי-חצי בין דוקטורנטים וחוקרים בכירים, לפחות שלושה מן הסגל האקדמי של האוניברסיטה העברית והרביעי ממנה או ממוסד אחר, כך שהמרכז מאוכלס בכל עת בשנים-עשר דוקטורנטים, שישה פוסט-דוקטורנטים, ושנים עשר חוקרים בכירים—תמהיל המבטיח איזון והפריה הדדית.

לצד ההרכב המקצועי והאנושי המגוון של חוקרי המרכז יש לציין גם את התשתית האיתנה שעליה הוא בנוי, בזכות התמיכה הנדיבה והיציבה של קרן מנדל. זאת מאפשרת למרכז לספק לחוקרים את התנאים ואת התמיכה שבדרך כלל מצויים רק במרכזי מחקר ספורים בחו"ל. החל בסגל המנהלי המסור והמיומן, ודרך התמיכה הטכנית ותקציבי המחקר ועוזרי המחקר, המרכז מספק לחוקרים תנאים אידיאליים, כמו שהוא גם מספק פיצוי לחוגים על אבדן חלק מן ההוראה של אנשי סגל השוהים במרכז למשך שלוש שנים.

המסורת של מחקר במדעי הרוח היא מסורת אינדיבידואלית, אפילו אינדיבידואליסטית; הדגם הקלאסי מושיב את החוקר לבדו מול הטקסטים שהוא חוקר, כשהוא שואף לצמצם למינימום האפשרי את מגעיו עם אחרים, שהרי הם רק מפריעים לו בעבודתו. ואכן, כל חוקר המגיע למרכז מנדל סכוליון בא עם הפרויקט האישי שלו, וחלומות אישיים רבים מתגשמים במרכז, המאפשר לאנשים זמן ורוגע, וגם סיוע, שבדרך כלל אין זוכים בהם במקומותינו. אולם מרכז מנדל סכוליון גם מהווה ניסוי הבוחן את ההנחה, שההזדמנות לעבוד בתנאים כאלה עם אחרים או לצד אחרים, לא רק על הפרויקט המשותף של קבוצת המחקר אלא גם על הפרויקט האישי, מוסיפה לו רוחב ועומק. אם לשפוט לפי מספר החוקרים המבקשים להתקבל למרכז פעם שנייה, לשלוש שנים נוספות, נראה שהנחה זו אכן מוכיחה את עצמה.

אשר מלגאי מנדל, פוסט-דוקטורנטים שאינם חברים בקבוצת מחקר—מרכז מנדל סכוליון משמש עבורם מעין חממה, המאפשרת להם את הזמן ואת שאר התנאים הדרושים להשלמת פרסומים על מנת להתחרות בהצלחה על מינוי אקדמי. רובם אכן מצליחים בכך. מעבר לעשרים זכו במשרות אקדמיות, בין באוניברסיטה העברית, בין באוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל.

מרכז מנדל סכוליון ממוקם בקומה השנייה של בנין מנדל בהר הצופים, כל המעוניין ללמוד יותר על המרכז מוזמן לבקר. חלק מן הפעילות שלנו פתוחה לכלל הציבור האוניברסיטאי, והדברים מפורסמים באתר האינטרנט שלנו ושל בי"ס ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל, שהמרכז שלנו אחד מעמודי התווך שלו.

 בברכה,

 

דניאל שוורץ

ראש אקדמי

קבוצות המחקר

במנדל סכוליון פועלות שלוש קבוצות מחקר רב-תחומיות שעוסקות כל אחת בנושא מסוים בתוך תחומי מדעי הרוח ולימודי היהדות. כל קבוצה מורכבת מחוקרים בכירים ומתלמידי מחקר מהאוניברסיטה העברית. לעתים קרובות מאוד, חוקרים מחוץ לכותלי האוניברסיטה מוזמנים אף הם להשתתף בקבוצות. הקבוצה כמכלול יורדת לעומק נושא המחקר שלה בעזרת נקודות המבט המתודולוגיות השונות שכל חוקר מביא מתחום התמחותו. במנדל סכוליון מאמינים כי גישה אינטרדיציפלינרית זו מניבה מחקר מקורי ועמוק יותר.
 
בעיקרון, כל קבוצה כוללת שמונה חוקרים – ארבעה חוקרים בכירים וארבעה תלמידי מחקר. למעשה, כל קבוצה מעסיקה מעגל נוסף של עוזרי מחקר ואחרים המשתפים פעולה בתחום, סטודנטים וחוקרים זוטרים נוספים השותפים לעשייה המחקרית.
 
קול קורא להגשת הצעות לקבוצות מחקר מתפרסם בכל שנה בספטמבר כשנתיים לפני תחילת פעילות הקבוצה. את ההצעות לקבוצת מחקר מגישים ארבעה חוקרים בכירים. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא בדצמבר (כשלושה חודשים אחרי פרסום הקול הקורא). את הקבוצה בוחרת הוועדה האקדמית המקבלת את החלטתה בתחילת ינואר. לחצו כאן לקול קורא לדוגמה.
 
לאחר שמתקבלת הצעתם של החוקרים הבכירים, מתפרסם קול קורא המזמין ארבעה תלמידי מחקר מצטיינים של האוניברסיטה העברית, שתחום מחקרם קרוב לנושא הקבוצה, להצטרף אליה. הקול הקורא יוצא בחודש פברואר בכל שנה. בחודשים מרץ ואפריל מתכנסת ועדה שמראיינת את המועמדים שנבחרו לשלב הראיונות ובוחרת מתוכם את ארבעת תלמידי המחקר של הקבוצה. לחצו כאן לקול קורא לדוגמה. 

מלגות מנדל

תכנית מלגות מנדל מציעה בכל שנה שתי משרות הוראה ומלגות מחקר לבתר-דוקטורנטים צעירים ומצטיינים בתחומי מדעי הרוח והיהדות. מבין עשרות מועמדים מהארץ ומחו"ל נבחרים שניים אשר הפגינו יכולות מחקריות יוצאות דופן, ואשר מחקרם עשוי להעשיר את השיח האקדמי והתרבותי. קול קורא להגשת המועמדות מתפרסם כל שנה לקראת תחילת השנה האקדמית. תחילה מתכנסת ועדה אקדמית של בכירים אקדמיים כדי לדון בעשרות הפניות למלגה. מתוכן נבחרים בקפדנות מספר מועמדים והם מוזמנים למרכז מנדל סכוליון כדי להשתתף ב"מרתון הרצאות". במסגרת המרתון, כל מועמד נושא בתורו הרצאה קצרה וממוקדת על תחום התמחותו בפני הוועדה האקדמית ובנוכחות קהל צופים לא מבוטל. לאחר המרתון, מתכנסת הוועדה שוב כדי לבחור את השניים אשר יוזמנו לקדם את מחקרם במרכז. כאן, במשך שלוש שנים נהנים המלגאים מתנאים אידיאליים לקידום המחקר האישי, כאשר על כל מלגאי ללמד בכל שנה קורס שנתי בהיקף של 2 ש"ש. קרן נדיבה עומדת לרשות המלגאים כדי לאפשר להם להגשים את מחקרם על הצד הטוב ביותר. לחצו כאן לקול קורא לדוגמה.

צרו קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@savion.huji.ac.il