שאלה של זהות

מי אני? מי אנחנו? אלו שאלות חיים, שאלות חיינו. דומה שאין בעולמנו מרכיב בעל השפעה כה מכרעת כמו ה"זהות", זו הקבוצתית כמו גם זו האישית. מושג חובק עולם זה משפיע, לדוגמה, הן על האופן בו הפרט מגדיר את עצמו ביחס לסביבתו והן על יחסים או מלחמות בין עמים ודתות. בדור האחרון חל גידול ניכר בעיסוק המחקרי בסוגיות של זהות, תחילה במדעי החברה ואחר כך גם במדעי הרוח בתחומים כגון היסטוריה וארכיאולוגיה. עיסוק אינטנסיבי זה הוליד תמורות מרחיקות לכת באופן בו מובנות הזהות, משמעותה או דרכי התגבשותה. למרות ההתקדמות הרבה בנושא נותרה ה"זהות" במידה רבה מושג חמקמק והדעות חלוקות, לדוגמה, בדבר האופן, או עצם האפשרות, ל"מדוד" אותה או לתארה." src="/profiles/openscholar/modules/contrib/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif" title="<--break-->">

קבוצת המחקר המוצעת מבקשת להציב את ה"זהות" במוקד מחקרה. אנו מניחים כי "זהות" אינה מצב סטטי אלא תהליך דינמי של התגבשות והשתנות. מטרתה המרכזית של הקבוצה היא לזהות את ההשפעה שיש לגורמים, להקשרים ולסיטואציות שונות על ההתגבשות ואופני הביטוי של זהויות בקרב קבוצות שונות ובהקשרים היסטוריים וסוציו-פוליטיים שונים.סביב חוט מקשר זה מתעתדת הקבוצה לעסוק במספר סוגיות מוגדרות מתוך שלל ההיבטים הנוגעים למחקרי זהות:

  • יחסי רוב ומיעוט והשפעתם על התגבשות הזהות הקבוצתית, הן בקרב בני ה"מיעוט" והן בקרב בני ה"רוב".
  • היחס בין "מולדת" או "מרכז" לבין "תפוצה" או "פריפריה" והשפעתו על הבניית הזהות וביטוייה הן בקרב קבוצות ה"מולדת" או ה"מרכז" והן ב"תפוצה" או ב"פריפריה".
  • גורמים משתנים המשפיעים על עיצוב זהות, כגון זהות המתעצבת תוך קונפליקט ומנגד עיצוב זהות תוך אינטגרציה.
  • הדינמיות של הזהות, שינויה המתמיד, לעיתים מול אשליה של שימור וקיבעון.

 לצפייה בהצעת המחקר המלאה

 

חברי הקבוצה:

ד"ר הרמן ג'פרי  geoffrey.herman@mail.huji.ac.il

ד"ר חכם נח noahh@mscc.huji.ac.il

ד"ר ליבנר עוזי  uzi.leibner@mail.huji.ac.il

פרופ' שגיב לילך  mslilach@mscc.huji.ac.il

מר ארובס בני  benjamin.arubas@mail.huji.ac.il

מר זילברג פטר  peter.zilberg@mail.huji.ac.il

גב' לושצ'ינסקה מגדלנה  magdalena.luszczynska@mail.huji.ac.il

גב' ריבלין כץ דקלה  dikla.katz@mail.huji.ac.il