קול קורא למלגות בתר-דוקטורט ע"ש מנדל במדעי הרוח והיהדות לבעלי תואר דוקטור מצטיינים לשנים תשפ"א-תשפ"ג

מלגות מנדל

במדעי הרוח והיהדות

לבעלי תואר דוקטור מצטיינים

לשנים תשפ"א - תשפ"ג, 2023-2020

 

 

 1. המלגות מיועדות לחוקרים מהארץ ומחו"ל שהוכיחו מצוינוּת יוצאת דופן, עומק ומקוריות, ואשר מחקריהם עשויים להפרות את השיח האקדמי והתרבותי.
 2. רשאים להגיש מועמדות חוקרים שקיבלו לא מכבר תואר דוקטור, ולא לפני 1 באוקטובר 2015. רשאים להגיש מועמדות גם חוקרים שטרם קיבלו את התואר, ובלבד שיגישו את עבודת הדוקטור עד ה-15 בספטמבר 2019. הזכייה במלגה מותנית באישור התואר עד 1 באפריל 2020.
 3. מלגאי מנדל עוסקים במחקר בתנאים מיטביים ומלמדים כל שנה קורס באוניברסיטה העברית (2 שעות שבועיות). ההוראה יכולה להתנהל בשפה האנגלית.
 4. מלגאי מנדל מקבלים בשנה כ-150,000 ₪ וכן תקציב מחקר.
 5. המלגה היא לשלוש שנים, החל בראשית אוקטובר 2020. קיימת אפשרות לקבל את המלגה למשך שנה או שנתיים בלבד.
 6. המלגות מוענקות על בסיס תחרותי וללא העדפה מראש של תחום מסוים במדעי הרוח או היהדות.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: 15 בספטמבר 2019, ט"ו באלול תשע"ט

 

תנאי המלגה

 1. מלגאי מנדל יקדישו את זמנם למחקר ואינם רשאים לעבוד בשום עבודה נוספת, מלבד הוראה בתוך האוניברסיטה כאמור.
 2. המחקר יתנהל בבניין מנדל בקמפוס הר הצופים. לכל מלגאי יוקצה משרד במרכז אשר יהיה מקום עבודתו באוניברסיטה במשך תקופת המלגה, ובו יקיים את פעילותו המחקרית. המלגאים מחויבים לעבוד במרכז מנדל סכוליון ארבעה ימים בשבוע, וגם להשתתף בפעילות המשותפת של המרכז, בדרך כלל אחת לחודש.
 3. תקופת המלגה מראשית אוקטובר 2020 עד סוף ספטמבר 2023. בסוף השנה הראשונה והשלישית (עד 15 ביולי), ובאמצע השנה השנייה (עד 15 בינואר), יגיש המלגאי להנהלת המרכז דו"ח על פעילותו. הדו"חות יתמקדו בהתקדמותו המחקרית בתקופה הנסקרת וביעדיו המחקריים בחודשים בשנה הבאה.
 4. הוועדה האקדמית של המרכז מוסמכת להפסיק את המלגה בתום השנה הראשונה או השנייה, אם לא התקיימו התנאים הנ"ל (סעיפים 3-1) לשביעות רצונה.
 5. מלגות מנדל כפופות לתקנון האוניברסיטה העברית למלגות פוסט-דוקטורט.

 

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות   באמצעות המערכת להגשת מועמדות למלגות באוניברסיטה העברית בלבד.

יש להירשם באתר ולפעול לפי ההנחיות. המלגה רשומה תחת מלגות הפקולטה למדעי הרוח.

שימו לב! המערכת תיסגר ביום ראשון ה-15.9.2019 בשעה 23:59 (שעון ישראל).

 

על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה מקוון
 2. קורות חיים (עד שני עמודים)
 3. רשימת פרסומים
 4. מכתב הצהרת כוונות - יש להתייחס במכתב לתוכנית המחקר שלכם לשנתיים הבאות (עד שני עמודים). אנא ציינו את הקשר בין תכנית המחקר המוצעת לעבודת הדוקטור שכתבתם, וכן כיצד שהייתכם בירושלים תסייע במימוש התוכנית.
 5. דוגמה לכתיבה אקדמית מאמר או עבודה אקדמית שכתבתם (עד שלושים עמודים)
 6. תקציר עבודת הדוקטור (עד שני עמודים)
 7. שני מכתבי המלצה שיוגשו ישירות על ידי המליצים, עד 15.9.19, בהתאם להנחיות המופיעות באתר המערכת להגשת מועמדות למלגות.

 

תהליך הבחירה

בשבוע השלישי של נובמבר 2019 ייבחרו המועמדים הסופיים. אלה, מן הארץ ומחו"ל, יוזמנו לאוניברסיטה העברית כדי להתראיין על ידי הוועדה האקדמית של המרכז ביום חמישי, 2.1.20 (ה בטבת תש"פ).

 

 

מודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

לשאלות נוספות: scholion@savion.huji.ac.il