קול קורא לדוקטורנט.ית לשנים תשע"ט-תש"פ

לתשומת לבכם! ההגשה לקול קורא זה כבר נסגרה.

במהלך שנת הלימודים תשע"ט יתפרסם קול קורא חדש לשנים הבאות. 

 

קול קורא: מלגת מנדל סכוליון לדוקטורנט.ית

לשנים תשע"ט-תש"פ, 2020-2018

הודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

 

מרכז מנדל סכוליון למחקר רב-תחומי במדעי הרוח והיהדות מתכבד להזמין דוקטורנטיות ודוקטורנטים להגיש מועמדות לקבוצת מחקר בנושא "בלשנות היסטוריות וסמנטיקה פורמלית".

 

בקבוצת מחקר זו, הפועלת במרכז מנדל סכוליון בשנים תשע"ח-תש"פ, חברים ארבעה חוקרים בכירים בסגל האוניברסיטה העברית בירושלים:

ד"ר נורה בונה, החוג לבלשנות

ד"ר אליצור בר-אשר סיגל, החוג ללשון העברית

ד"ר איתן גרוסמן, החוג לבלשנות

ד"ר עינת רובינשטיין, החוג לבלשנות והחוג ללשון העברית

 

להצעת המחקר של הקבוצה, לרבות קורות חיים של חבריה ורשימות פרסומיהם, ראו כאן.  האתר  גם מספק מידע כללי על מרכז מנדל סכוליון.

 

דוקטורנטים באוניברסיטה העברית המעניינים להצטרף לקבוצה זו מוזמנים להגיש את מועמדותם. ייבחר מלגאי/ת אחד/ת, שמחקרו/ה עשוי לתרום לעבודת הקבוצה וגם להיזון ממנה. יידונו רק מועמדים, שלמדו כבר באחד מתחומי הקבוצה – שינויי לשון או בלשנות פורמלית.

שימו לב: מרכז מנדל סכוליון שואף להיות בית וחממה של מחקר מצטיין ורב-תחומי, ומכאן שיתקבלו בברכה מועמדים הבאים ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה.

 

למועמד או מועמדת שייבחר תוענק מלגה ויוקצה מקום עבודה לצד החוקרים הבכירים. כך כל חברי הקבוצה עובדים במקום אחד, מתוך זמינות הדדית ושיתוף פעולה, על עבודתם הקולקטיבית ועל מחקריהם האישיים.

 

תנאי המלגה

 • תלמיד המחקר יקבל מלגה בגובה 75,000 ש"ח לשנה במשך שנתיים בכפוף לתקנון המלגות של האוניברסיטה.
 • המלגאי או המלגאית יתמסרו במשך שתי שנות המלגה להכנת עבודת הדוקטור וגם ישתתף בכל פעילויות מרכז מנדל סכוליון ופעילויות הקבוצה, לרבות פרסום מאמר בעקבות הרצאה בכנס המסכם של הקבוצה.
 • עבודת הקבוצה תתנהל בהר הצופים, בבניין מנדל. המלגאי או המלגאית מתחייב/ת לעבוד בסביבת העבודה שתוקצה לו לפחות ארבעה ימים בשבוע.
 • במשך תקופת המלגה אסור למלגאים להיות מועסקים בעבודה נוספת, פרט לעבודה כאסיסטנט או כמדריך באוניברסיטה העברית בהתאם לתקנון הנ"ל.

 

 

הגשת מועמדות

 • רשאים להגיש מועמדות תלמידי מחקר או מי שיהיו תלמידי מחקר באוניברסיטה העברית בראשית שנה"ל תשע"ט (אוקטובר 2018).
 • מועמדים פוטנציאליים מתבקשים לעיין בהצעת המחקר של הקבוצה, באמצעות הקישור הרשום לעיל.
 

 

 

 1. אישור מהרשות לתלמידי מחקר על הרשמתו לדוקטורט. מי שטרם נרשם חייב להגיש מועמדות לרשות לתלמידי מחקר עד 1.7.2018, ואם אכן ייבחר כחבר בקבוצה, קבלתו תותנה בהרשמתו עד 1.10.18 כתלמיד מחקר.[1]  
 2. הצעת מחקר. יש להגיש את תכנית המחקר שאושרה על-ידי הרשות לתלמידי מחקר. מי שטרם אושרה תכנית המחקר שלו יגיש מסמך אחר על כוונות המחקר שלו – מסמך שהוגש כבר לרשות, אם יש, או מסמך אחר.
 3. מסמך קצר (עד שני עמודים) המסביר כיצד עשוי המחקר של המועמד להשתלב בעבודת הקבוצה ולתרום לה.
 4. קורות חיים.
 5. שני מכתבי המלצה, אשר יוגשו ישירות בדוא"ל למרכז מנדל סכוליון על-ידי הממליץ.
 6. גיליונות ציוני ב"א ומ"א.

 

 

 

המועד האחרון להגשת מועמדות: 31 במאי 2018

לשאלות: scholion@savion.huji.ac.il

 

 

[1] לפרטים לגבי הרשמה כתלמיד מחקר באוניברסיטה העברית, ראו באתר הרשות לתלמידי מחקר