קולות קוראים

 

קבוצות המחקר

במנדל סכוליון פועלות שלוש קבוצות מחקר רב-תחומיות שעוסקות כל אחת בנושא מסוים בתוך תחומי מדעי הרוח ולימודי היהדות. כל קבוצה מורכבת מחוקרים בכירים ומתלמידי מחקר מהאוניברסיטה העברית. לעתים קרובות מאוד, חוקרים מחוץ לכותלי האוניברסיטה מוזמנים אף הם להשתתף בקבוצות. הקבוצה כמכלול יורדת לעומק נושא המחקר שלה בעזרת נקודות המבט המתודולוגיות השונות שכל חוקר מביא מתחום התמחותו. במנדל סכוליון מאמינים כי גישה אינטרדיציפלינרית זו מניבה מחקר מקורי ועמוק יותר.

 

בעיקרון, כל קבוצה כוללת שמונה חוקרים – ארבעה חוקרים בכירים וארבעה תלמידי מחקר. למעשה, כל קבוצה מעסיקה מעגל נוסף של עוזרי מחקר ואחרים המשתפים פעולה בתחום, סטודנטים וחוקרים זוטרים נוספים השותפים לעשייה המחקרית.

 

קול קורא להגשת הצעות לקבוצות מחקר מתפרסם בכל שנה ביוני כשנתיים וחצי לפני תחילת פעילות הקבוצה. את ההצעות לקבוצת מחקר מגישים ארבעה חוקרים בכירים. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא בספטמבר (כשלושה חודשים אחרי פרסום הקול הקורא). את הקבוצה בוחרת הוועדה האקדמית המקבלת את החלטתה בתחילת ינואר. 

 

בחודש פברואר בכל שנה יוצא קול קורא המזמין ארבעה תלמידי מחקר מצטיינים של האוניברסיטה העברית, שתחום מחקרם קרוב לנושא הקבוצה, להצטרף אליה. בחודשים מרץ ואפריל מתכנסת ועדה שמראיינת את המועמדים שנבחרו לשלב הראיונות ובוחרת מתוכם את ארבעת תלמידי המחקר של הקבוצה שמתחילה לפעול ב-1 באוקטובר של אותה שנה.

 

מלגאי מנדל

 

 

תכנית מלגות מנדל מציעה בכל שנה בין שתיים לשלוש מלגות מחקר לבתר-דוקטורנטים מצטיינים ומצטיינות בתחומי מדעי הרוח והיהדות. מבין הפונים הרבים מהארץ ומחו"ל נבחרים חוקרות וחוקרים שהפגינו יכולות מחקריות יוצאות דופן, ושמחקרם עשוי להעשיר ולקדם את השיח האקדמי והתרבותי.

קול הקורא להגשת המועמדות מתפרסם כל שנה בתחילת חודש יוני. התיקים של כל הפונים נשלחים להערכה חיצונית ולאחריה מתכנסת הועדה האקדמית של מרכז מנדל סכוליון המורכבת מחוקרים וחוקרות בעלי שם מן האוניברסיטה העברית וממוסדות אחרים בארץ ובעולם. מתוך כלל המועמדים ומועמדות נבחרים בקפדנות מספר קטן של חוקרים וחוקרות המוזמנים לראיונות עם חברי הוועדה האקדמית. החוקרים והחוקרות שנבחרים בתום תהליך זה נקלטים במרכז מנדל סכוליון לשלוש שנים. בתקופת שהותם במרכז, הם נהנים מתנאים אידיאליים לקידום המחקר האישי שלהם, מלמדים בכל שנה קורס שנתי בהיקף של 2 שעות שנתיות. קרן נדיבה עומדת לרשות המלגאים כדי לתמוך בהוצאות מחקר ובכדי לארגן פעילות מחקרית.

 

 

קולות קוראים לדוגמה:

הגשת הצעה לקבוצת מחקר

קול קורא לדוקטורנטים 

קול קורא למלגות בתר דוקטורט