קולות קוראים

 

קבוצות מחקר

קול קורא להגשת הצעות לקבוצות מחקר מתפרסם בכל שנה בחודש יוני, כשנתיים וחצי לפני תחילת פעילות הקבוצה. את ההצעות לקבוצת מחקר מגישים ארבעה חוקרים בכירים. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא חודש ספטמבר, כשלושה חודשים אחרי פרסום הקול הקורא. את הקבוצה בוחרת הוועדה האקדמית, המקבלת את החלטתה בתחילת חודש ינואר. 

לאחר מכן, בחודש פברואר, יוצא קול קורא המזמין ארבע תלמידות ותלמידי מחקר מצטיינים של האוניברסיטה העברית ואשר תחום מחקרם קרוב לנושא הקבוצה, להצטרף אליה. בחודשים מארס ואפריל מתכנסת ועדה שמראיינת את המועמדים והמועמדות שנבחרו לשלב הראיונות, ובוחרת מתוכם את ארבעת תלמידי המחקר של הקבוצה.

הקבוצה מתחילה לפעול במרכז מנדל סכוליון בראשית חודש אוקטובר של אותה שנה.

קול קורא להצעות לקבוצות מחקר לשנים תשפ"ד-תשפ"ו ההגשה לקול קורא זה נסגרה.

 

מלגאי מנדל

קול קורא להגשת מועמדות למלגות מנדל מתפרסם בכל שנה בתחילת חודש יוני. התיקים של הפונות והפונים נשלחים להערכה חיצונית שלאחריה מתכנסת הועדה האקדמית של המרכז, המורכבת מחוקרים וחוקרות בעלי שם מן האוניברסיטה העברית וממוסדות אחרים בארץ ובעולם. מתוך כלל המועמדים והמועמדות נבחרים בקפידה מספר קטן של חוקרים וחוקרות המוזמנים לראיונות עם חברי הוועדה האקדמית. החוקרים והחוקרות שנבחרים נקלטים במרכז מנדל סכוליון לשלוש שנים.

קול קורא למלגות בתר-דוקטורט לשנים תשפ"ג-תשפ"ה  ההגשה לקול קורא זה נסגרה.