צרו קשר

 

מנדל סכוליון מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל
טלפון: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דואר אלקטרוני: scholion@savion.huji.ac.il