צליל, דימוי ומרחב

ליטורגיה ואמנויות כמעצבי זיכרון תרבותי בימי הביניים

ליטורגיה היא מטבעה רב תחומית. היא מורכבת לא רק מטקסטים וממוסיקה, היא חוויה דתית במרחב וככזו היא מכילה מרכיבים חזותיים ואף מתבססת עליהם. הטקס הליטורגי פונה אל מכלול החושים של המאמינים, ואלה אינם נותרים אדישים לו. קבוצת המחקר שלנו, המורכבת מארבעה היסטוריונים של ימי הביניים, ביניהם מוסיקולוג ושתי היסטוריוניות של אמנות, מבקשת להתעמק בטקס הליטורגי שבמרכז החוויה הדתית ובתרומתו לעיצוב הזיכרון התרבותי של החברה הימי-ביניימית.

הקבוצה מעוניינת לחקור את המסורות הסמליות המשתקפות בליטורגיה ובאמנויות, אלה המניעות ומעצבות משמעות בזיכרון התרבותי המקומי והאוניברסאלי, בארץ הקודש ובאירופה, באמצעות טקסטים, מוסיקה, מחוות ומדיה חזותית. הקבוצה מבקשת לאפיין את המרכיבים הוויזואלים, הכתובים והמושמעים של הטקסים הליטורגים ואת האופן בו עיצבו יחדיו את זיכרונו התרבותי של המאמין הנוצרי או היהודי, ובנו את זיקתו לקהילה אליה השתייך.  

 

חברי הקבוצה:

פרופ' שרית שלו-עיני sarit.shalev-eyni@mail.huji.ac.il

פרופ' איריס שגריר irissh@openu.ac.il

ד"ר יוסי מורי  ymaurey@mscc.huji.ac.il

פרופ' גלית נגה-בנאי gnbanai@mscc.huji.ac.il

גב' נטע אמיר netta.amir@mail.huji.ac.il

גב' נועם ידין-עברון noamy9@gmail.com

מר. אורי יעקב Urijacob2@gmail.com

גב' אביה שמש avia.z.shemesh@gmail.com