על המרכז

מרכז מנדל סכוליון הוקם בשנת תשס"ג ביוזמת נשיאהּ לשעבר של האוניברסיטה העברית, פרופ' מנחם מגידור, ובסיועה הנדיב של קרן מנדל. מטרתו המקורית של המרכז הייתה לעודד נתיבי מחקר רב-תחומיים אשר יעמידו את מדעי היהדות במרכז השיח התרבותי המתנהל בארץ ובעולם, וגם יבססו את מעמדה של האוניברסיטה העברית כגורם מוביל בחקר היהדות. החל בשנת תשע"ב הורחב המנדט של המרכז כך שהוא כולל היום את כל התחומים והמקצועות של מדעי הרוח. בביתנו החדש בקומה השנייה של בניין מנדל אנו שואפים ליצור, לצד שותפינו בבית ספר מנדל, קהילה אקדמית רב-גילאית ורב-תחומית חיה ותוססת, שתשכיל לכונן ולקיים בין כתליה שיח ושיג פורה, פתוח וידידותי.      

במסגרת המרכז הוקמו שני פרויקטים:        

פרויקט מחקר קבוצתי רב תחומי במדעי הרוח ולימודי היהדות. הפרויקט כולל קבוצות מחקר הנבחרות אחת לשנה – בכל שנה קבוצה אחת – למשך שלוש שנים. בכל קבוצת מחקר משתתפים ארבעה חוקרים בכירים כאשר לפחות שלושה מהם בעלי קביעות באוניברסיטה העברית וארבעה תלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית. ניתן להזמין גם חוקרים נוספים מחו"ל או מאוניברסיטאות ישראליות אחרות. החוקרים הבכירים בקבוצה זכאים לפטור מהוראה בהקף של שליש משרה ולתוספת מחקר לשכרם. לרשות כל קבוצה עומד תקציב מחקר נדיב. תלמידי המחקר מקבלים מלגת לימודים.        

"מלגות מנדל" – שתי מלגות בתחום מדעי הרוח והיהדות לבתר-דוקטורט מצטיינים מהארץ ומחו"ל למשך שלוש שנים. מלגאי מנדל מלמדים בחוגים השונים (או במסגרות הוראה שיתאימו לכישוריהם), ומקבלים תקציב מחקר.   

 

רשימת חברי הוועדה האקדמית תשע"ט

פרופ' מנחם בן-ששון - נגיד האוניברסיטה העברית        

פרופ' ברק מדינה - רקטור האוניברסיטה העברית        

פרופ' מיכאל סיגל- דיקן הפקולטה למדעי הרוח          

פרופ' ישראל יובל - ראש בי"ס ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח        

פרופ' דניאל שוורץ - ראש אקדמי של מרכז מנדל סכוליון

פרופ' ניסים אוטמזגין - החוג ללימודי אסיה

פרופ' אנה בלפר-כהן - המכון לארכאולוגיה

ד"ר תמר הס - החוג לספרות עברית 

פרופ' ליאונה טוקר - החוג לאנגלית

פרופ' גדליה סטרומזה - החוג למדעי הדתות

פרופ' אדוין סרוסי - החוג למוסיקולוגיה

פרופ' קרל פוזי - החוג לפילוסופיה

פרופ' עפרה תירוש-בקר - החוג ללשון העברית ולשונות היהודים

חברים ממוסדות אחרים:

פרופ' ז'ודית אולשובי-שלנגר - סורבון(EPHE), פריז