על המרכז

מרכז מנדל סכוליון הוקם בשנת תשס"ג ביוזמת נשיאהּ לשעבר של האוניברסיטה העברית, פרופ' מנחם מגידור, ובסיועה הנדיב של קרן מנדל. מטרתו המקורית של המרכז הייתה לעודד נתיבי מחקר רב-תחומיים אשר יעמידו את מדעי היהדות במרכז השיח התרבותי המתנהל בארץ ובעולם, וגם יבססו את מעמדה של האוניברסיטה העברית כגורם מוביל בחקר היהדות. החל בשנת תשע"ב הורחב המנדט של המרכז כך שהוא כולל היום את כל התחומים והמקצועות של מדעי הרוח. בביתנו החדש בקומה השנייה של בניין מנדל אנו שואפים ליצור, לצד שותפינו בבית ספר מנדל, קהילה אקדמית רב-גילאית ורב-תחומית חיה ותוססת, שתשכיל לכונן ולקיים בין כתליה שיח ושיג פורה, פתוח וידידותי.      

במסגרת המרכז הוקמו שני פרויקטים:        

פרויקט מחקר קבוצתי רב תחומי במדעי הרוח ולימודי היהדות. הפרויקט כולל קבוצות מחקר הנבחרות אחת לשנה – בכל שנה קבוצה אחת – למשך שלוש שנים. בכל קבוצת מחקר משתתפים ארבעה חוקרים בכירים כאשר לפחות שלושה מהם בעלי קביעות באוניברסיטה העברית וארבעה תלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית. ניתן להזמין גם חוקרים נוספים מחו"ל או מאוניברסיטאות ישראליות אחרות. החוקרים הבכירים בקבוצה זכאים לפטור מהוראה בהקף של שליש משרה ולתוספת מחקר לשכרם. לרשות כל קבוצה עומד תקציב מחקר נדיב. תלמידי המחקר מקבלים מלגת לימודים.        

"מלגות מנדל" – שתי מלגות בתחום מדעי הרוח והיהדות לבתר-דוקטורט מצטיינים מהארץ ומחו"ל למשך שלוש שנים. מלגאי מנדל מלמדים בחוגים השונים (או במסגרות הוראה שיתאימו לכישוריהם), ומקבלים תקציב מחקר.