עולים ויורדים

עולים ויורדים – חציית גבולות בין שמים וארץ בתרבות יהודית לדורותיה

 
תשס"ו - תשס"ח
 
קבוצת "עולים ויורדים" ביקשה לבחון את שלל גילויה של תופעת חציית הגבולות, שלא לומר פריצתם, בין המישור האנושי וזה העל-אנושי. שמה של הקבוצה נלקח מחלומו של יעקב (בראשית כ"ב), הממחיש באמצעות סולם "מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" את מכלול מרכיביה של סוגיית הקשר בין עולם של מעלה ועולם של מטה. התערבבות האלוהי בגשמי מהווה פרדוקס מסויים בכך שתופעת הגילוי היא אירציונאלית ביסודה ונטולת עקבות וראיות, אך היא משמשת מקור סמכות אמיתי ומרכזי בהיסטוריה של הדת.

מודעים היטב למורכבות המחקר שלהם, בני הקבוצה בודדו שישה נושאי משנה מתוך נושא המחקר רב הפנים ורב ההיקף:

· גן עדן. אתר עברו הראשיתי של האדם אשר גורר את משמעותו המטאפיזית גם להווה כמושא כיסופיהם של 
  מיסטיקנים לדורותיהם.
 
· החלום. כלי מעבר בין העולמות ואמצעי לרכישת דעת שמימית ומקור לכינון סמכות. החלום זוכה לביטוי
  ספרותי עשיר במקרא, בספרות חז"ל, בספרות הסוד והחסידות.
 
·  "עולים ויורדים." עיון בזהותם של בני אדם העולים שמימה ויורדים חזרה נושאים ברוחם מסר אלוהי.
 
· דמויות מתווכות וישויות ביניים מן העולם הנעלם, (כגון בת קול, שדים או רוחות מתים) המתגלים לתושבי
  הארץ כמקור של דעת ושל סמכות.
 
· ערוצים ממוסדים וערוצים חתרניים לחציית גבולות: התפילה הנבואה, ולימוד תורה מכאן; השבעות,
  פראקטיקות מאגיות והורדת מלאכים מכאן.
 
· ההיבט המגדרי. בחינת המשותף והמפריד בין גברים לנשים בחציית גבולות בין שמים וארץ.
 
חברי הקבוצה
פרופ' רחל אליאור - mselio@mscc.huji.ac.il
פרופ' יורם בילו - msyoram@mscc.huji.ac.il
פרופ' יאיר זקוביץ' - zakov@h2.hum.huji.ac.il
פרופ' אביגדור שנאן - shinan@mscc.huji.ac.il
נורית הירשפלד - nurithi@pluto.mscc.huji.ac.il
חנה וורסמן - hannahwortzman@yahoo.com
ד"ר גילה וכמן - gilav@mscc.huji.ac.il
אדם קלין-אורון - adam@forum2.org
ד"ר נח חיות - noach5858@walla.co.il
 
כנסים
קבוצת "עולים ויורדים" קיימה ארבעה כנסים, כנס אחד מתוכם בשיתוף עם קבוצת "על דת המקום ועל דת הקהל":
 
ראשון הכנסים נערך בנובמבר 2006 במכון ון ליר, בנושא "גן בעדן מקדם" - מסורות גן עדן בישראל ובעמים.ראו הזמנה. לסיקור בעלון סכוליון לחץ כאן.
 
הכנס השני נערך בנובמבר 2007 בבית אבי חי בנושא "וכחלום יעוף"- חלומות ופשרם במסורות עם ישראל. ראו הזמנה. לסיקור בעלון סכוליון לחץ כאן.
 
הכנס השלישי נערך בדצמבר 2007 גם הוא בבית אבי חי, כאמור בשיתוף עם קבוצת "על דת המקום ועל דת הקהל", ונושאו היה "אולם ומלואו" - בית הכנסת הקדום ופעילותו. ראו הזמנה. לסיקור בעלון סכוליון לחץ כאן.
 
הכנס הרביעי והאחרון נערך ביוני 2008 במרכז הכנסים שבמשכנות שאננים, ונושאו היה "בין שני עולמות" - רוחות, שדים ודיבוקים במסורות ישראל והעמים. ראו הזמנה. לסיקור בעלון סכוליון לחץ כאן.