כוחה של תמונה

תשע"ג-תשע"ה

 
המשכיות תרבותית בעולמות משתנים - דימויי השליט במזרח התיכון 3250 לפסה"נ עד 1600 לספירה בקירוב מאז ראשיתן של התרבויות העירוניות במזרח הקרוב הפיצו מנגנוני המלוכה מסר אידיאולוגי הנוגע ללגיטימיות של מעמדם, לזכויותיהם ולחובותיהם. מחקרנו יבדוק את הביטויים החזותיים של המסרים המלכותיים הללו ואת שרידותם במסגרות המשתנות של האזור. שכן, למרות הגמוניה של שפות נבדלות, דתות שונות, שינויים דמוגרפיים ומהפכות באידיאולוגיות ובסדרי היום המדיניים, תפישות עתיקות יומין וסמלים חזותיים של עבר מלכותי מעולם לא נעלמו מאזורנו אלא נשמרו וטופחו בצורה זו או אחרת במשך ששת אלפי השנים של תרבויות המזרח הקרוב. התופעה של המשכיות תרבותית המשקפת, לעתים, מגמות מודעות ושאינן מודעות לשימור הזיכרון, היא לב ליבו של המחקר המוצע. במהלכו נשווה ביטויים חזותיים של מלכים ומלוכה, נעמוד על המשמעויות החברתיות, הפוליטיות והדתיות שלהם ונבדוק את הסיבות ואת הדרכים לשרידותם. באמצעות ניתוח הייצוגים התמוניים של המלכוּת אשר ייבחנו בהשוואה לטקסטים נעמוד על ייחודה של השפה החזותית ושונוּתה מן הביטוי הכתוב תוך הכרה ששני המבעים הללו אינם בהכרח זהים או תואמים. ההכרה במתח המובנה שבין תמונה לטקסט תשמש עבורנו אמצעי לחשיפתם של רבדים תרבותיים נסתרים, אמביוולנטיים ובלתי-פתירים בתרבות או בתקופה נתונים בכל הנוגע לתפישת השלטון.
 
חברי הקבוצה:
פרופ' טלי אורנן  tallay@mscc.huji.ac.il
ד"ר  ארלט דוד  msarlett@mscc.huji.ac.il
פרופ' רחל מילשטיין  milstein@huji.ac.il
ד"ר גלית נגה-בנאי  gnbanai@huji.ac.il
רענן אייכלר  raanan.eichler@mail.huji.ac.il
דנה ברוסטובסקי-גלבוע  danbros@gmail.com
אנה גוטגרץ  a_gutgarts@yahoo.com
ליאת נאה  liat.naeh@mail.huji.ac.il