יהודים וערים

מרחב עירוני, מקום יהודי?       

תש"ע - תשע"ב              
       
יהודים נתפסו רבות כדוגמה מושלמת לעם עירוני. באירופה ובצפון אמריקה דמויות מגוונות ומשפיעות כגון: קארל מרקס, גורג' סימל, רוברט פארק, ג'ון היגאם, ארתור רופין, וולטר בנג'מין ודמויות מובילות באמנות החל מפרנץ קפקא וכלה בוודי אלן, כולם טענו שלא רק שיהודים העדיפו לגור בערים, אלא שתבניתם ה"מוטבעת" של מגורים עירוניים בעצם עיצבה את דרך חייהם והשתקפה בעולמם.                        

יהודים לא היו רק מקרה ראשי של הסתגלות עירונית, אלא גם שירתו כאבטיפוס לטווח שלם של חשיבה חברתית חדשה וייצוג תרבותי של החוויה העירונית והעולם המודרני.                        

ניתוח ביקורתי של הקשרים וההשפעות בין יהודים וסביבתם העירונית הפך לתחום מחקר בסיסי בהקשר של מדינות וערים יחידות במחקר המודרני. אך נדיר הוא מחקר אשר נכנס במידה רחבה לתחום הבין-תרבותי. אנו מאמינים שהקשר בין יהודים וערים מציע הזדמנות נהדרת לסקור את הטווח של הקשרים העירוניים-יהודיים הן בהיבט דיאכרוני והן בהיבט סינכרוני על פני המפה היהודית-תרבותית המודרנית.                        

לכן לקחנו על עצמנו בדיקה חדישה של הקשרים המרתקים, אך לרוב מופשטים, בין יהודים והסביבה העירונית.           

חברי הקבוצה  
ד"ר סקוט אורי  scottury@post.tau.ac.il
פרופ' סדרה אזרחי    sidra.dke@gmail.com
פרופ' אלי לדרהנדלר  elederhendler@mscc.huji.ac.il
ד"ר מיכאל סילבר  silber@cc.huji.ac.il
ד"ר יקיר אנגלנדר  yakir1212englander@gmail.com
ד"ר גלי דרוקר בר-עם  gali.druckerbar@mail.huji.ac.il
שרה ינובסקי  sara.yanovsky@mail.huji.ac.il
נעמה מישר  naama.meishar@mail.huji.ac.il
ד"ר דביר צור  dvir_tzur@yahoo.com

כנסים

באפריל 2012 קיימה הקבוצה ערב עיון וסדנא בנושא "למה ירושלים" ראו הזמנה
ביוני אותה שנה קיימה הקבוצה את כנס הסיכום שלה תחת הכותרת: Jews and Cities: Modern Encounters and Solitudes. ראו תמונות מהכנס.