חינוך ודת

חינוך ודת: בין מסורת לחידוש

 
תשס"ה - תשס"ז


קבוצת חינוך ודת, אשר נבחרה בקפדנות מתוך שלוש הצעות מחקר שהוגשו לסכוליון לתקופת תשס"ב - תשס"ח, ביקשה להראות את המעמד החשוב שתופסת המסורת הדתית בתוך מסגרת המפעל החינוכי ושיטותיו הוא תופעה בעלת משקל רב מבחינה תרבותית והיסטורית, בייחוד בעולם היהודי. קבוצת המחקר "חינוך ודת" חיפשה לענות על מעין השאלות הבאות:

· כיצד ערכים אידיאולוגיים ודתיים נמסרים מדור לדור? אילו מערכות ממסדיות, קוגניטיביות ורגשיות
  מבטיחים מסירה שלמה ורצופה?
 
· מה גורם לשינוי בערכים, במחשבה ובדפוסי התנהגות, ומהו תפקידם של מערכות חינוכיות בשינויים ורפורמות
  אלו?
 
· אלו סמכויות דתיות קובעות לחינוך אסטרטגיה,תכן, ושיטה, ועד כמה משפיעות מאבקי כח בין רשויות דתיות
  על המפעל החינוכי?

· את מי באים לחנך מבחינת מגדר ונתחי חברה?

המחקר אינו מגביל את עצמו ליהדות אורתודוכסית וחרדית בת ימינו, אלא משווה בהרחבה גם את שיטות החינוך היהודי עם מסורות החינוך של דתות אחרות, ובעיקר אלה השייכות לחברה הנוצרית המודרנית המוקדמת באירופה. בפרט, הקבוצה חקרה והשוותה בין השינויים במחשבה ובפרקטיקה החינוכית בתרבות האירופאית הנוצרית במהלך המאות ה-17 וה-18 לבין ההתפתחות החינוכית המקבילה בחברה היהודית שחלה במאות ה-18 וה-19, וכן לבין שיטת החינוך החרדית המודרנית.

באמצעות מחקר זה אודות הקשר בין חינוך ודת, בין מערכות החינוך השונות של תרבויות זרות, וכן בין פדגוגיה מערכתית לבין אופי תלמידיה, הקבוצה קיוותה להעמיק הבנתינו את מאזן הכוחות בין המשכיות ושינוי אשר מעצבים יחד את הדעת ואת הדרכים אליה.

חברי הקבוצה
פרופ' עמנואל אטקס - etkes@mscc.huji.ac.il
פרופ' תמר אל אור - mstamar@mscc.huji.ac.il
פרופ' מיכאל הד ז"ל - msmheyd@mscc.huji.ac.il
פרופ' ברוך שוורץ - msschwar@mscc.huji.ac.il
ד"ר אסף בן-טוב - asaphbentov@hotmail.com
ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי - Shlomo.tiko@mail.huji.ac.il
ד"ר אבי ליפשיץ - avilif2@gmail.com
ד"ר מיכל קרב-אל טובי - mkravel@yahoo.com
 
כנסים
 
 
בנובמבר 2005 קיימה הקבוצה ביד בן צבי כנס לרגל צאת ספרו של משה סמט "החדש אסור מן התורה - פרקים בתולדות האורתודוקסיה". ראו הזמנה. לסיקור בעלון סכוליון לחץ כאן.
 
באוקטובר 2006 קיימה הקבוצה באוניברסיטת האורוורד כנס בנושא חינוך ודת. ראו הזמנה. לסיקור בעלון סכוליון לחץ כאן.
 
ביוני 2007 קיימה הקבוצה בבניין רבין כנס מסכם לפעילותה בסכוליון. ראו הזמנה. לסיקור בעלון סכוליון לחץ כאן.