חומרים לשינוי

חומרים לשינוי

 קבוצת המחקר תעסוק בדינמיקה של תהליכי שינוי היסטוריים ועכשוויים ותתמקד בחומר, על  ביטוייו השונים, כגורם המחבר בין הממדים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והדתיים של תקופות  שינוי. יתרה מכך, הקבוצה תדגיש את מקומו של החומר – כלים, חפצים, יצירות אמנות, מזון – כסוכן  פעיל בתהליכי שינוי בהיסטוריה האנושית ובחברה העכשווית בחלקים שונים של העולם. דגש על הממד  "הדואלי של עולם החומר – כמשקף תהליכים חברתיים ופוליטיים מחד גיסא, וכבעל תפקיד "אקטיבי  באותם התהליכים מאידך גיסא – יאפשר לקבוצת המחקר לקדם הבנה מעמיקה יותר הן של תהליכים  היסטוריים והן של חברות בנות זמננו. אחת מנקודות החוזק של הקבוצה היא הסינרגיה של דיסציפלינות  מחקריות ממדעי הרוח והחברה, תוך שילוב מתודולוגיות מחקר מגוונות. חברי הקבוצה חוקרים תהליכי שינוי באזורים ובהקשרים היסטוריים שונים לאורך ציר כרונולוגי רחב. שנים מחברי הקבוצה הם ארכיאולוגים החוקרים את התהליך הדרמטי של מעבר מחברת ציידים לקטים לחברת חקלאים יושבי קבע  באזורים שונים בעולם, בעיקר בלבנט ובצפון סין. חברה נוספת עוסקת בחקר תולדות האומנות כאמצעי  להבנת ההיסטוריה התרבותית והחברתית של המזרח התיכון, מהתקופה ההלניסטית ועד התקופה  האומיית. החבר הרביעי הוא אנתרופולוג תרבותי אשר עורך את מחקריו האתנוגרפיים בווייטנאם  ובישראל ועוסק בעיקר ביחסי הגומלין שבין אוכל לתרבות. הנושא המקשר בין חברי הקבוצה הוא העיסוק בתהליכי שינוי מכיוונים שונים ממבט של עולם החומר כגורם פעיל בתהליכים השינוי. הגיוון  המחקרי של חברי הקבוצה בניסיון לפענח את הדינמיקה של תהליכי שינוי היסטוריים ועכשוויים יאפשר הפריה הדדית מעמיקה ומרעננת של מפגש רב תחומי תוך שילוב מדעי החברה והרוח. 

חברי הקבוצה:

פרופ' גדעון שלח Gideon.shelach@mail.huji.ac.il

פרופ' ליאור גרוסמן leore.grosman@mail.huji.ac.il

פרופ' רינה טלגם  rina.talgam@mail.huji.ac.il 

פרופ' ניר אביאלי avieli@bgu.ac.il

מר אלעד ירון eladyaron@gmail.com

גב' טל אולוס tal.ulus@mail.huji.ac.il

גב' נעמי שמחוני naomi.simhony@mail.huji.ac.il

גב' עידית בן אור iditbenor@gmail.com

הצעת מחקר של חומרים לשינוי