הדמיון הפרשני

זיקות בין דת ואמנות בתרבות היהודית בהקשריה  

תשס"ט- תשע"א
 
הפרויקט המחקרי המוצע בזאת מוקדש לבחינה משולבת של הדתי והאמנותי על היבטיהם האסתטיים, החווייתיים והפרשניים. שני תחומים אלה – דת ואמנות – מתקיימים בתרבות ונתפסים במחקרה גם במעורב גם במובחן זה מזה. ברצוננו לפרוס את מערכת הזיקות שביניהן ולבחון אותה בריבוי אופניה. מטבע תחומי עיסוקנו נעמיד שאלות הן בפרספקטיבה היסטורית והן בפרספקטיבה פנומנולוגית אשר יצטרפו יחדיו לניסיון לעמוד על האופנים בהם מסורות וסוגות אמנותיות תורמות לתודעה ולחוויה הדתית (או לחלופותיהן המחולנות), ועל הדרכים בהן אלה מצידן מייצרות גישות אמנותיות חדשות.

השילוב הבין-תחומי של קבוצתנו, המתפרס על פני הערוצים האקספרסיביים הראשיים של האמנות – מוסיקה, ספרות ואמנות וויזואלית – יאפשר עיצוב פורה וייחודי של מתודולוגיות חדשות בחקר התרבות היהודית. חלק בלתי נפרד מתוך מסכת מחשבתנו הינם יחסי הגומלין שבין האמנויות להיסטוריה של פרשנות כתבי הקודש על היבטיה המסורתיים והחדשניים. אנו סבורים שמפעליהם הפרשניים של סופרים, משוררים, אמנים ומוסיקאים ראויים לבדיקה מקיפה מאותו הסוג שניתן לכתביהם של הוגים מרכזיים כהרדר, מנדלסון ובובר. חירות פואטית אינה הופכת את המעשים הפרשניים של אמנים לפחות נאמנים או בעלי משקל. אדרבא, נישאים על כנפי הדמיון האמנותי עשויים אמנים לפרוץ אל תובנות החסומות בפני אופני פירוש אחרים. נבקש לבחון לא רק את הבחירות הפואטיות הרמנויטיות של האמנים היחידים אלא גם של קהילות, על הדרכים הייחודיות שנתגבשו בהן לאופני פירוש ועיצוב אמנותיים ולשוב ולבחון מתוך כך את מפעליהם של היחידים שקמו מתוכן.

בהתאם לכך נציב שאלות מחקר כגון: מה מאפיין את האמנות הדתית בתקופות שונות? האם תפיסות דתיות של תרבות נתונה, יהודית או אחרת, עולות בקנה אחד עם הפרקטיקות האמנותיות שלה? ובהקשר היהודי: הניתן להבחין בעקרונות אסתטיים אשר הנחו את הבנייתם של החיים היהודיים הציבוריים והפרטיים? האם ניתנה להם הצדקה תיאולוגית או הלכתית? מחקרינו, אשר יתמקדו ברגעים מכוננים בתוך ההיסטוריה היהודית יכללו זווית משווה, בעיקר ביחס לחברות נוצריות. לפיכך נשאל: באיזו מידה הושפעו עיצובים אמנותיים בעולם היהודי מתפיסות אמנותיות של הסביבה הנוצרית (או המוסלמית) ובאיזו מידה נתגלתה לגבי השפעות אלו מודעות מפורשת? כיצד נתפסו אופני העיצוב היהודיים בידי התרבויות הסובבות ובאיזה אופן תרמו לדימוי היהודי העצמי והחיצוני? כיצד לפרש את העשייה האמנותית בתוך מחקר העבר היהודי וכיצד לשלבה בתוך המחשבה אודות היצירה האינטלקטואלית הכוללת? מה הופך את הביטוי האלגורי למרכזי כל כך בהצרנה האמנותית של התוכן הדתי? ננסה להצביע על דרכים להבין את האופנים שבהם התופעה הדתית מייצרת שינוי ומהפכה אמנותית מצד אחד והמשכיות ושמרנות אמנותית מצד אחר, וכיצד, לחלופין, מאפשרת היצירה האמנותית מהלך חתרני בתוך מסורות קיימות. נבקש לתהות על החשיבה על נושאים אלה כפי שפותחה על-ידי היסטוריונים והוגים, אנשי דת ופילוסופים, אמנים וסופרים בתקופות רלוונטיות למחקרינו.

כתוצאה משילוב התחומים ונקודות המיקוד יעמדו במרכז ענייננו נושאים כמו: ההקשר המוסדי-מרחבי של היצירה האמנותית הדתית (בית הכנסת, הבית, בית המדרש, בית התרבות ואולם הקונצרטים ומרחבים פרטיים וקהילתיים אחרים); הטקס הדתי כמערך מורכב הכולל בתוכו ערוצי ביטוי אמנותיים שונים והמהווה מצדו מקור השראה לביטוי אמנותי עתיק ומודרני כאחד; האמנים היחידים כמבטאים רגשות דתיים קבוצתיים ופרטיים; תחום הקדושה וזיקתו לתחום היופי, אופני התקבלות פואטיים-אמנותיים של טקסטים ויצירות קנוניים וסיגולם להוויות חיים משתנות.

מבחינה היסטורית, תחומי העיסוק שלנו כוללים את שלהי העת העתיקה כמו גם את ראשית העת החדשה והמודרנה עם התמקדות משותפת במאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים, כשבבחינת תקופה זו נתייחס הן ליצירה אמנותית ודתית של התקופה עצמה והן להיווצרות אסכולות מחקריות מרכזיות בתחום הדת, הספרות, המוסיקה, האמנות, אתנוגרפיה, והפולקלור, אסכולות וזרמי חשיבה שהשפעתם תקיפה עד ימינו. לאור הדגש המודרני של מחקרינו, נבחן בהרחבה את היחסים הדיאלקטיים שבין תפקידן של האומנויות בהעצמת תהליכי חילון מצד אחד, ותרומתן בהבניית חלופות רליגיוזיות לדפוסים מסורתיים מן הצד השני. אנו סבורים שלבחינה זו משנה חשיבות בימינו אנו, עם התפשטותם של אופני קיום דתיים הנתפסים כמאיימים על תפיסות ליברליות וצורות חיים חילוניות - מורשת עידן הנאורות. ההקשר הגלובאלי של תופעות אלו עקרוני להבנת ממדיהן והדינמיקה המאפינת אותן; ביטוייהם ניכרים כיום באמנות הישראלית והיהודית לגווניהן. כל אלה יעסיקו אותנו, בנפרד ובמשות, בהקשרים שונים.

אנו מאמינים שהמסגרת המשותפת של סכוליון מהווה הזדמנות נדירה עבורנו לעבוד יחדיו לקידום המחקר הכללי של הזיקות בין אמנות לדת בהקשר היהודי הרחב ומעבר לו, ובתוך כך להעצים הדדית את מחקרינו האינדיבידואליים.

חברי הקבוצה
פרופ' רות הכהן - ruth.hacohen@huji.ac.il
פרופ' גלית חזן-רוקם - hasanrokem@pluto.mscc.huji.ac.il
פרופ' ירחמיאל כהן - ycohen@h2.hum.huji.ac.il
פרופ' אילנה פרדס - mspardes@mscc.huji.ac.il
ד"ר יונתן בן-הראש - jbenarro@princeton.edu
ענת דנציגר - anat.danziger@mail.huji.ac.il
ד"ר ורד מדר - veredmadar@hotmail.com
תהילה מישור - tehila.mishor@mail.huji.ac.il
ד"ר אירינה צ'רנצקי - icher2000@yahoo.com 

כנסים

בנובמבר 2008 קיימה הקבוצה ערב עיון בשיתוף החוג לספרות כללית והשוואתית לכבוד ספרה של פרופ' אילנה פרדס Melville's Bibles בהוצאת אוניברסיטת קליפורניה. ראו הזמנה.

במאי 2009 קיימה הקבוצה כנס בנושא Emancipation through sound and image: Jews entering the fine arts. ראו הזמנה.

במרץ 2011 קיימה הקבוצה כנס בנושא "היהודי זיס" במערבולת היסטוריה ובדיון: ספרות, קולנוע, מוזיקה. ראו הזמנה.

במאי 2011 התקיים בבניין רבין כנס מסכם לפעילות הקבוצה בסכוליון בשם Interpretive Imagination: Religion and the Arts in Jewish and Neighbouring Cultures. ראו הזמנה. לסיקור הכנס בעלון סכוליון לחץ כאן.