ביזנטיון

היהודים בין תרבות רב ותרבות מיעוט: מקרה ביזנטיון

תשס"ד - תשס"ו

קבוצת ביזנטיון, אשר נבחרה בקפדנות מתוך שלוש הצעות מחקר שהוגשו לסכוליון לתקופת תשס"ד - תשס"ו, טענה שניכר היה כי תפארת ההיסטוריה התרבותית של יהודי ביזנטיון סבלה עד כה מחסר במחקר מרוכז וארוך טווח בקרב שאר לימודי היהדות. ביזנטיון ראויה למחקר מאומץ לא רק כשלעצמה, אך גם באשר היא משמשת חוליה מגשרת המעמידה את החוקר על טיב הזרמים המרכזיים של הזהות היהודית השוררים בעולם היום. נכון אף לומר כי יהודי מזרח אירופה בארצות הנצרות האורתודוכסית, וכן אותן קהילות שקמו בתוך גבולות האימפריה העותומאנית לשעבר הם יורשי אותן הקהילות היהודיות של האימפריה הביזנטית.

המטרה השנייה של הקבוצה הייתה לפתח מודל מחקר עבור הסוציולוגיה ההיסטורית של המסירה התרבותית לאורך זמן, ובפרט עבור אותם אמצעים שסייעו לתקשורת ולחילופי הידע בין תרבויות מיעוט ותרבות רב. תקוות המחקר כי מודל שכזה יהיה ישים בהקשרים תרבותיים אחרים המורכבים מרב ומיעוט, כגון יהודים בארצות הנצרות, יהודים ונצרים בארצות האסלאם, וכן לגבי האינטראקציה בין נצרים אורתודוכסים והטרודוקסים בביזנטיון. ניתן יהיה ליישם מודל שכזה במחקר החברה הישראלים המודרנית על סבך ומגוון מרכיביה החברתיים.

לבסוף, מאמץ המחקר הביזנטי ביקש ליצור מומנטום של מחקר ולימוד אינטרדיציפלינריים שימשיך גם לאחר תום שלוש שנות הפרויקט, ויהפוך את האוניברסיטה העברית למרכז משמעותי לחקר ביזנטיון ברמה הבינלאומית. ההזדמנות הנדירה לעבוד במסגרת סכוליון אפשרה את הגשמת רעיון זה.
 
חברי הקבוצה
פרופ' ראובן בונפיל - msbonfil@mscc.huji.ac.il
ד"ר רינה טלגם - rina@talgam.com
פרופ' גדליה סטרומזה - stroumsa@vms.huji.ac.il
ד"ר עודד עיר-שי - irshai@mscc.huji.ac.il
ד"ר אופיר מינץ-מנור - ophir.mintz-manor@mail.huji.ac.il
יוסי סופר - sophronius@mscc.huji.ac.il
ד"ר רוני עמיר - amiron@mscc.huji.ac.il
ד"ר מיכה פרי - michajperry@gmail.com
ד"ר רולי זילברשטיין - msroly@tms.huji.ac.il
 
כנסים
בינואר 2006 קיימה הקבוצה ביד בן צבי כנס בנושא "ביזנטיון ויהודיה - מפגש תרבויות". ראו הזמנה. לסיקור בעלון סכוליון לחץ כאן.
 
במאי 2006 קיימה הקבוצה בבנין רבין כנס מסכם בינלאומי. ראו הזמנה. לסיקור בעלון סכוליון לחץ כאן.