קבוצות עבר

 

בכל שנה מגיעים למרכז כעשרה חברים חדשים ועשרה חברים ותיקים הופכים לבוגרים. אחת משאיפות המרכז היא שבוגרינו ישמרו ויטמיעו את נורמות העבודה המשותפת במקומותיהם, בין אם אלה בין כתלי האוניברסיטה העברית, בין אם באוניברסיטאות אחרות, או בכלל.

בלשנות היסטורית וסמנטיקה פורמלית – תשע"ח-תש"פ

חומרים לשינוי – תשע"ז-תשע"ט

צליל דימוי ומרחב – תשע"ו-תשע"ח

שאלה של זהות – תשע"ה-תשע"ז

התהוות העברית החדשה – תשע"ד-תשע"ו

כוחה של תמונה: המשכיות תרבותית בעולמות משתנים, דימויי השליט במזרח התיכון 3250 לפסה"נ עד 1600 לספירה בקירוב – תשע"ג-תשע"ה

ארוס, משפחה וקהילה – תשע"ב-תשע"ד

ארכיאולוגיות של זיכרון: ייסוד, שקיעה וחורבן – תשע"א-תשע"ג

יהודים וערים: מרחב עירוני, מקום יהודי? – תש"ע-תשע"ב

הדמיון הפרשני: זיקות בין דת ואומנות בתרבות היהודית בהקשריה – תשס"ט-תשע"א

דעת ומכאוב: הבניות תרבותיות של הסבל – תשס"ח-תש"ע

על דת המקום ועל דת הקהל: כתות מול כנסיות, מקדש מול בתי כנסת – תשס"ז-תשס"ט

עולים ויורדים: חציית גבולות בין שמים וארץ בתרבות יהודית לדורותיה – תשס"ו-תשס"ח

חינוך ודת: בין מסורת לחידוש – תשס"ה-תשס"ז

היהודים בין תרבות רב ותרבות מיעוט: מקרה ביזנטיון – תשס"ד-תשס"ו

דרכי יצירת קנון (המקרה של גניזות קהיר) – תשס"ג-תשס"ה