ארכיאולוגיות של זיכרון

ייסוד, שקיעה וחורבן

תשע"א - תשע"ג

הקבוצה בחנה את ההשפעה של אירועי חורבן ושל תהליכי הידרדרות וקריסה של חברות מורכבות, על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי. במסגרת זאת הבחינה בין הרישום השונה שהותירו תהליכי שקיעה ארוכי טווח שנבעו מניוון חברתי, תרבותי או כלכלי או משינויי אקלים גלובאליים, לבין אירועים דרמאטיים וחד פעמיים כמו כיבושים והרס או רעידות אדמה.

הקבוצה בחנה את הזיקה שבין האירועים כפי שהם משתקפים במקורות הכתובים ובממצא הארכיאולוגי ובין הדרך שבה הם באים לידי ביטוי במיתוסים המכוננים של מגוון חברות קדומות. לאירועי חורבן, שהם הרגעים או התקופות שבהם החברות משתנות או חדלות מלהתקיים, יש השפעה מרובה גם על ההיסטוריוגרפיה של תהליכי כינון ושקיעה כאחד. הקבוצה ניסתה להבין גם כיצד השתנתה תפיסת האירועים במהלך הדורות וכיצד הפכו חלק מאירועי החורבן ללקחים פוליטיים או מוסריים וכיצד השפיע הזיכרון ההיסטורי על כיווני המחקר של הקהילות הארכיאולוגיות.

חברי הקבוצה

פרופ' רוני אלנבלום msronni@mscc.huji.ac.il
ד"ר נילי ואזנה  wazana@mscc.huji.ac.il
ד"ר שרון צוקרמן ז"ל
פרופ' גידי שלח  msshe@mscc.huji.ac.il
מיכל ביטון  michal.bitton100@gmail.com
אורי דוידוביץ'  uri.davidovich@mail.huji.ac.il
ד"ר אסנת סוויד   osnatsuued@gmail.com
 

כנסים

בפברואר 2011 קיימה הקבוצה סיור למצודות הברזליות בנגב, לצפיה במצגת הסיור לחצו כאן.
ביולי 2011 קיימה הקבוצה סיור לפטרה, לצפיה בתמונות מהסיור לחצו כאן.
בינואר 2012 קיימה הקבוצה סיור להרודיון, לצפיה בתמונות מהסיור לחצו כאן.
ביוני 2012 קיימה הקבוצה סיור ליפו, לצפיה בתמונות מהסיור לחצו כאן.
בנובמבר 2012 קיימה הקבוצה סיור לתל חצור ועומרית, לצפיה בתמונות לחצו כאן.
בדצמבר 2012 קיימה הקבוצה בשיתוף עם המכון ללימודים מתקדמים כנס חורף מסכם, לאתר הכנס לחצו כאן.