ארוס, משפחה וקהילה

תשע"ב-תשע"ד

ארוס הוא אחד מצמתי המשמעות הפוריים ביותר בחשיבה האנושית בשל השלכותיו מרחיקות הלכת בתחום האישי והציבורי כאחד. במישור הציבורי, ארוס משפיע באופן אישי ועמוק על אופיים וטיבם של ארגונים חברתיים החל במשפחה וכלה בציבורים המאורגנים על בסיס תרבותי, דתי ו/או אתני. יתר על כן, מושג הארוס וייצוגו בתרבות הוא במהותו בין-תחומי, משום שהוא קשור קשר הדוק לתופעות של שבירת גבולות: שבירת גבולות פרטית, המוצאת ביטוי במשיכה ובמגע גופני בין שני בני אדם שונים ונפרדים, שבירת גבולות מגדרית, המתממשת במשיכה ובחיבור בין סובייקטים מגדריים שונים, שבירת גבולות מעמדית, שמאפייניה הם פריצת המחיצות בין שכבות שונות בחברה, שבירת גבולות אתנית ולאומית, כאשר יש יחסים המערערים על הומוגניות של אלה, ושבירת גבולות דתית, המתרחשת כאשר כוחו של ארוס מפרק את ההגדרות שהקימו האמונה והפולחן. מכאן שארוס הוא נושא שלא רק מזמין, אלא כמעט מחייב עיסוק בין-תחומי הנוגע בספרות, בהיסטוריה, בסוציולוגיה, בלימודי תרבות, בפסיכולוגיה ובתיאולוגיה. אופיו של הפרוייקט שאנו מציעים הוא, איפוא, בינתחומי מעצם טיבו וטבעו של הנושא הנדון, והוא משלב בין היסטוריה יהודית, היסטוריה ישראלית, ספרות רומאנית, ספרות יהודית ועברית, ולימודים קלאסיים, תוך שימוש במגוון מתודות מחקריות שנועדו לחפש ולחשוף את הקשרים בין ביטוייו המגוונים והשונים של ארוס בכל אחד מהתחומים הללו.
 
חברי הקבוצה
פרופ' רות פיין: ruth.fine@mail.huji.ac.il
פרופ' יוסף קפלן: kaplany@mscc.huji.ac.il
פרופ' יואב רינון: yoav.rinon@mail.huji.ac.il
ד"ר שמרית פלד : shimritpeled@gmail.com
מורן בנית: moran.benit@mail.huji.ac.il
אור חסון: or.hasson@gmail.com
דנה קפלן: dana.kaplan@mail.huji.ac.il
 
כנסים
בשנת תשע"ב קיימה הקבוצה סדרת הרצאות בסינמטק ירושלים. לסיקור בעלון סכוליון לחץ כאן.
בשנת תשע"ג קיימה הקבוצה סדרת הרצאות בתיאטרון החאן בירושלים. לסיקור בעלון סכוליון לחץ כאן.
בשנת תשע"ד קיימה הקבוצה כנס מסכם. לסיקור בעלון סכוליון לחץ כאן.