קול קורא לדוקטורנט.ית לשנים תשפ"א-תשפ"ג

קול קורא: מלגות מנדל סכוליון לדוקטורנטים

לשנים תשפ"א -תשפ"ג, 2020-2023

הודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

 

מרכז מנדל סכוליון מתכבד להזמין דוקטורנטים להגיש מועמדות למלגות לשנים תשפ"א–תשפ"ג. בשלוש השנים הללו, מראשית אוקטובר 2020 ועד סוף ספטמבר 2023, תפעל במרכז קבוצת המחקר "העבר בעבר", והדוקטורנטים שיזכו במלגות יהיו חברים בקבוצת מחקר זו.

 

בקבוצה חברים ארבעה חוקרים בכירים:

פרופ' נילי ואזנה – החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית

פרופ' אלכסנדר יעקבסון – החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית

פרופ' עוזי ליבנר – המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית

פרופ' ראובן עמיתי – החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית

להצעת המחקר של הקבוצה, לרבות קורות החיים של חבריה, לחצו כאן

 

דוקטורנטים המעוניינים להצטרף לקבוצה זו מוזמנים להגיש את מועמדותם. ייבחרו ארבעה מלגאים, שמחקריהם עשויים לתרום לעבודת הקבוצה וגם להיזון ממנה. שימו לב: מרכז מנדל סכוליון שואף להיות בית וחממה של מחקר מצטיין ורב-תחומי, ומכאן שיתקבלו בברכה מועמדים הבאים ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה.

 

למועמדים שייבחרו תוענקנה מלגות ויוקצו מקומות עבודה לצד החוקרים הבכירים. בדרך זו יוכלו כל חברי הקבוצה לעבוד על עבודתם הקולקטיבית, וגם על מחקריהם האישיים, מתוך זמינות הדדית ושיתוף פעולה.

 

תנאי המלגה

 • כל תלמיד מחקר יקבל מלגה בגובה 75,000 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים בכפוף לתקנון מלגות דוקטורנטים של האוניברסיטה.
 • המלגאים יתמסרו במשך שלוש שנות המלגה להכנת עבודות הדוקטור שלהם וגם ישתתפו בכל פעילויות מרכז מנדל סכוליון ופעילויות הקבוצה, לרבות פרסום מאמר בעקבות הרצאה בכנס המסכם של הקבוצה.
 • עבודת הקבוצה תתנהל בהר הצופים, בבניין מנדל. המלגאים מתחייבים לעבוד בסביבת העבודה שתוקצה להם לפחות ארבעה ימים בשבוע.
 • במשך תקופת המלגה אסור למלגאים להיות מועסקים בעבודה נוספת, פרט לעבודה בהוראה באוניברסיטה או עבודה אחרת התורמת להכשרתם האקדמית, בהיקף של עד חצי משרה בהתאם לתקנון הנ"ל.

הגשת מועמדות

 • רשאים להגיש מועמדות תלמידי מחקר או מי שיהיו תלמידי מחקר באוניברסיטה העברית בראשית שנה"ל תשפ"א (אוקטובר 2020).
 • מועמדים פוטנציאליים מתבקשים לעיין בהצעת המחקר של הקבוצה, באמצעות הקישור המופיע לעיל.

 

 1. אישור מהרשות לתלמידי מחקר על הרשמתו לדוקטורט. מי שטרם נרשם חייב להגיש מועמדות לרשות לתלמידי מחקר עד 01.07.2020, ואם אכן ייבחר כחבר בקבוצה, קבלתו תותנה בהרשמתו עד 18.10.2020 כתלמיד מחקר. 
 2. הצעת מחקר. יש להגיש את תכנית המחקר שאושרה על-ידי הרשות לתלמידי מחקר. מי שטרם אושרה תכנית המחקר שלו יגיש מסמך אחר על כוונות המחקר שלו – מסמך שהוגש כבר לרשות, אם יש, או מסמך אחר.
 3. מסמך קצר (עד שני עמודים) המסביר כיצד עשוי המחקר של המועמד להשתלב בעבודת הקבוצה ולתרום לה.
 4. קורות חיים.
 5. שני מכתבי המלצה, אשר יוגשו ישירות בדוא"ל למרכז מנדל סכוליון על-ידי הממליץ.
 6. גיליונות ציוני ב"א ומ"א.

 

 

המועד האחרון להגשת מועמדות:  15במרץ 2020.

ראיונות למועמדים סופיים יתקיימו ביום ראשון ה-19 באפריל 2020
בשעות אחר הצהריים.