קול קורא לדוקטורנטים ולדוקטורנטיות לשנים תשפ"ב-תשפ"ד

קול קורא: מלגות מנדל סכוליון לדוקטורנטים ולדוקטורנטיות

לשנים תשפ"ב -תשפ"ד, 2021-2024

הודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

 

מרכז מנדל סכוליון מתכבד להזמין דוקטורנטים ודוקטורנטיות להגיש מועמדות למלגות לשנים תשפ"ב-תשפ"ד. הזוכים והזוכות במלגה יהיו חברים וחברות בקבוצת המחקר שתפעל במרכז בשנים אלו: "גלגולי הקשב בתרבות המערבית המודרנית והעכשווית: מחקר בין-תחומי של האדם המתהווה".

 

בקבוצה ארבעה חוקרים וחוקרות בכירים מהאוניברסיטה העברית:

פרופ' עופר אשכנזי, החוג להיסטוריה

פרופ' גל ונטורה, החוג לתודות האמנות 

פרופ' יעל לוין, החוג לאנגלית

פרופ' איילת לנדאו, החוג למדעי הקוגניציה ופסיכולוגיה

להצעת המחקר של הקבוצה, לרבות מידע על חבריה, לחצו כאן

 

דוקטורנטים ודוקטורנטיות המעוניינים והמעוניינות להצטרף לקבוצה זו מוזמנים ומוזמנות להגיש מועמדות. ייבחרו ארבעה מלגאים ומלגאיות, שמחקריהם עשויים לתרום לעבודת הקבוצה וגם להיזון ממנה. שימו לב: מרכז מנדל סכוליון שואף להיות בית וחממה של מחקר מצטיין ורב-תחומי, ומכאן שיתקבלו בברכה מועמדים ומועמדות ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה.

 

לדוקטורנטים ולדוקטורנטיות שייבחרו לקבוצה תוענקנה מלגות ויוקצו מקומות עבודה לצד החוקרים והחוקרות הבכירים. בדרך זו יוכלו כל חברי וחברות הקבוצה לעבוד על עבודתם הקולקטיבית, וגם על מחקריהם האישיים, מתוך זמינות הדדית ושיתוף פעולה.

 

תנאי המלגה

 • כל מלגאי או מלגאית יקבלו מלגה בגובה 75,000 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים בכפוף לתקנון מלגות דוקטורנטים של האוניברסיטה.
 • המלגאים והמלגאיות יתמסרו במשך שלוש שנות המלגה להכנת עבודות הדוקטור שלהם וגם ישתתפו בכל פעילויות מרכז מנדל סכוליון ופעילויות הקבוצה, לרבות פרסום מאמר בעקבות הרצאה בכנס המסכם של הקבוצה.
 • עבודת הקבוצה תתנהל בהר הצופים, בבניין מנדל. המלגאים והמלגאיות מתחייבים ומתחייבות לעבוד בסביבת העבודה שתוקצה להם ולהן לפחות ארבעה ימים בשבוע.
 • במשך תקופת המלגה אסור למלגאים ולמלגאיות להיות מועסקים ומועסקות בעבודה נוספת, פרט לעבודה בהוראה באוניברסיטה או עבודה אחרת התורמת להכשרתם והכשרתן האקדמית, בהיקף של עד חצי משרה בהתאם לתקנון הנ"ל.

הגשת מועמדות

 • רשאים ורשאיות להגיש מועמדות תלמידים ותלמידות מחקר או מי שיהיו תלמידי ותלמידות מחקר באוניברסיטה העברית בראשית שנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021).
 • תלמידים ותלמידות המתעניינים והמתעניינות מתבקשים ומתבקשות לעיין בהצעת המחקר של הקבוצה, באמצעות הקישור המופיע לעיל.

 

 1. אישור מהרשות לתלמידי מחקר על הרשמתו לדוקטורט. מי שטרם נרשם חייב להגיש מועמדות לרשות לתלמידי מחקר עד 01.07.2021, ואם אכן ייבחר כחבר בקבוצה, קבלתו תותנה בהרשמתו עד 10.10.2021 כתלמיד מחקר.[1]  
 2. הצעת מחקר. יש להגיש את תכנית המחקר שאושרה על-ידי הרשות לתלמידי מחקר. מי שטרם אושרה תכנית המחקר שלו יגיש מסמך אחר על כוונות המחקר שלו – מסמך שהוגש כבר לרשות, אם יש, או מסמך אחר.
 3. מסמך קצר (עד שני עמודים) המסביר כיצד עשוי המחקר של המועמד להשתלב בעבודת הקבוצה ולתרום לה.
 4. קורות חיים.
 5. שני מכתבי המלצה, אשר יוגשו ישירות בדוא"ל למרכז מנדל סכוליון על-ידי הממליצים.
 6. גיליונות ציוני ב"א ומ"א.

 

 

המועד האחרון להגשת מועמדות 14.3.2021

ראיונות יתקיימו ביום ה' ה-22 באפריל 2021
בשעות אחר הצהריים.

שאלות ותשובות נפוצות ראו כאן