בלשנות היסטורית וסמנטיקה פורמלית

שירה טל

שירה טל

קוגניציה, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 226, קמפוס הר הצופים.
02-5880081