צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מלגאי מנדל

רחל ומזלי

ד"ר רחל ומזלי

יידיש וספרות השוואתית, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 245, קמפוס הר הצופים.
02-5883122