רב-שיח במסגרת הקונגרס העולמי ה-17 למדעי היהדות: A View from the Center: the Future of the Jewish Studies Research Center