סמינר קבוצתי 'צליל, דימוי ומרחב': הרצאתה של אביה שמש (לחברי הקבוצה בלבד)