סמינר קבוצתי 'חומרים לשינוי' - סיור במעבדה של פרופ' ליאור גרוסמן (לחברי הקבוצה בלבד)