סיור קבוצתי 'חומרים לשינוי' בדרום תל אביב (לחברי הקבוצה בלבד)