מפגש כלל סכוליוני: הרצאה מאת ד"ר אבישי בר אשר (לחברי המרכז בלבד)