מפגש כלל סכוליוני: הרצאה מאת ד"ר גדעון טיקוצקי (לחברי המרכז בלבד)