הרצאת אורח בשיתוף עם תכנית עמיתי בובר: פרופ' שי סקונדה - "Going about Her House: The Distancing of Menstruants in the Talmud and Its Sasanian Context"