על המרכז

מרכז מנדל סכוליון הוקם בשנת תשס"ג ביוזמת נשיאהּ לשעבר של האוניברסיטה העברית, פרופ' מנחם מגידור, ובסיועה הנדיב של קרן מנדל. מטרתו המקורית של המרכז הייתה לעודד נתיבי מחקר רב-תחומיים אשר יעמידו את מדעי היהדות במרכז השיח התרבותי המתנהל בארץ ובעולם, וגם יבססו את מעמדה של האוניברסיטה העברית כגורם מוביל בחקר היהדות. החל בשנת תשע"ב הורחב המנדט של המרכז כך שהוא כולל היום את כל התחומים והמקצועות של מדעי הרוח. בביתנו החדש בקומה השנייה של בניין מנדל אנו שואפים ליצור, לצד שותפינו בבית ספר מנדל, קהילה אקדמית רב-גילאית ורב-תחומית חיה ותוססת, שתשכיל לכונן ולקיים בין כתליה שיח ושיג פורה, פתוח וידידותי.      

במסגרת המרכז הוקמו שני פרויקטים:        

פרויקט מחקר קבוצתי רב תחומי במדעי הרוח ולימודי היהדות. הפרויקט כולל קבוצות מחקר הנבחרות אחת לשנה – בכל שנה קבוצה אחת – למשך שלוש שנים. בכל קבוצת מחקר משתתפים ארבעה חוקרים בכירים כאשר לפחות שלושה מהם בעלי קביעות באוניברסיטה העברית וארבעה תלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית. ניתן להזמין גם חוקרים נוספים מחו"ל או מאוניברסיטאות ישראליות אחרות. החוקרים הבכירים בקבוצה זכאים לפטור מהוראה בהקף של שליש משרה ולתוספת מחקר לשכרם. לרשות כל קבוצה עומד תקציב מחקר נדיב. תלמידי המחקר מקבלים מלגת לימודים.        

"מלגות מנדל" – שתי מלגות בתחום מדעי הרוח והיהדות לבתר-דוקטורט מצטיינים מהארץ ומחו"ל למשך שלוש שנים. מלגאי מנדל מלמדים בחוגים השונים (או במסגרות הוראה שיתאימו לכישוריהם), ומקבלים תקציב מחקר.   

רשימת חברי ועדת ההיגוי - תשע"ז

מר מורטון מנדל - יו"ר ומנכ"ל קרן מנדל        

גברת ברברה מנדל - סגנית יו"ר קרן מנדל        

גברת אנט הוכשטיין - נשיאת קרן מנדל-ישראל בדימוס        

ד"ר אלי גוטליב - סגן נשיא קרן מנדל-ישראל        

פרופ' מרדכי ניסן - מכון מנדל למנהיגות        

פרופ' מנחם בן-ששון - נשיא האוניברסיטה העברית        

פרופ' אשר כהן - רקטור האוניברסיטה העברית        

פרופ' דרור ורמן- דיקן הפקולטה למדעי הרוח        

פרופ' עודד עיר-שי - ראש המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל        

פרופ' ישראל יובל - ראש בי"ס ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח        

פרופ' דניאל שוורץ - ראש אקדמי של מרכז מנדל סכוליון

 

רשימת חברי הוועדה האקדמית תשע"ז

מתוקף תפקידיהם:

פרופ' מנחם בן-ששון - נשיא האוניברסיטה העברית        

פרופ' אשר כהן - רקטור האוניברסיטה העברית        

פרופ' דרור ורמן- דיקן הפקולטה למדעי הרוח        

פרופ' עודד עיר-שי - ראש המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל        

פרופ' ישראל יובל - ראש בי"ס ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח        

פרופ' דניאל שוורץ - ראש אקדמי של מרכז מנדל סכוליון

חברים מהפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית:

פרופ' אנה בלפר-כהן - המכון לארכאולוגיה

פרופ' יפעת וייס - החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

פרופ' אדוין סרוסי - החוג למוסיקולוגיה

פרופ' קרל פוזי - החוג לפילוסופיה

פרופ' אילנה פרדס - החוג לספרות כללית והשוואתית

פרופ' עפרה תירוש-בקר - החוג ללשון העברית ולשונות היהודים

חברים ממוסדות אחרים:

פרופ' ז'ודית אולשובי-שלנגר - סורבון(EPHE), פריז

פרופ' פיטר מילר - בארד קולג', ניו יורק